[1]
O. de B. i D. Observatori de Bioètica i Dret, «Nota de prensa: Una publicación revela la gran incidencia de los documentos del OBD en la legislación», RBD, n.º 21, jul. 2013.