[1]
O. de B. i D. Observatori de Bioètica i Dret, «La Revista de Bioética de Derecho recomienda: Documento sobre las voluntades anticipadas, 2001», RBD, n.º 18, ene. 2010.