Observatori de Bioètica i Dret, O. de B. i D. «Número Completo». Revista De Bioética Y Derecho, octubre de 2018, pp. 1-221, doi:10.1344/rbd2018.0.22942.