Indexación

 

Bases de dades per a l'avaluació de la qualitat o l'impacte 

CARHUS Plus+: sistema de classificació dels àmbits de les Ciències Socials i Humanitats

DICE Eina que valora la qualitat de les revistes tenint en compte aspectes com la presència d’autors no vinculats a l’entitat editora, l’avaluació externa dels originals o quines bases de dades en fan difusió.

ERIH PLUS: European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences

Latindex: sistema de información para revistas científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

RESH Sistema d’informació que integra indicadors de qualitat per les revistes científiques espanyoles de Ciències Socials i Humanitats.

Bases de dades bibliogràfiques

ISOC Base de dades que conté referències bibliogràfiques d’articles publicats a revistes espanyoles de l’àmbit de les ciències socials i humanitats.

REDALYC: Base de dades i repositori digital de textos científics d'accés obert. Projecte impulsat per la Universitat Autónoma del Estado México el 2002.

IBECS: Base de dades bibliogràfica que conté referències bibliogràfiques i resums d'articles. Elaborada per l'Instituto de Salud Carlos II amb la col·laboració de BIRME (Biblioteca Regional de Medicina, OPS)

VLEX: Base de dades online multilingüe que incorpora continguts legals de més de 120 països en un mateix portal.

Portals de revistes d'accés obert

RACO: Revistes Catalanes amb Accés Obert
DOAJ: Directorio de Revistas en Acceso Abierto
REDIB: Red Iberomericana de innovación y Conocimiento Científico

Portals amb informació sobre copyrights de les revistes 

Dulcinea: derechos de explotación y permisos para el auto-archivo de revistas científicas españolas

Categoría: verde

Sumaris 

Dialnet Plus: portal bibliográfico de literatura científica hispana
Scielo: Biblioteca virtual formada per una col·lecció de revistes científiques seleccionades


© 2004-2019 Máster en Bioética y Derecho - Observatori de Bioètica i Dret - Cátedra UNESCO de Bioética - Universitat de Barcelona

RCUBRCUBDeclaraci ticaAvs LegalCentre de Recursos per a l'Aprenentatge i la InvestigaciUniversitat de Barcelona