Persones

Avaluadors 2008-2013

Carme Albaladejo-Marcet, Institut de Ciències de l'Educació-Universitat de Barcelona, Espanya

Cristina Alonso Cano, Departament de Didàctica i Organització Educativa - Universitat de Barcelona

Josep Alsina i Masmitjà, Departament de Didàctiques Aplicades-Universitat de Barcelona

Remei Arnaus Morral, Departament de Didàctica i Organització Educativa - Universitat de Barcelona

Francesc Balagué Puxan, Fundació Akoranga

Dr. Antonio Bartolomé Pina, Departament de Didàctica i Organització Educativa - Universitat de Barcelona, Espanya

Enric Benavent Vallès, Facultat Pere Tarrés. Universitat Ramon Llull

Antoni Benseny Ardiaca, Departament de Matemàtica Aplicada i Anàlisi - Universitat de Barcelona

Vanesa Berlanga Silvente, Deptartament de Mètodes d'Investigació i Diagnòstic en Educació - Universitat de Barcelona

Ana-María Berruecos-Vila, Universidad Iberoamericana, Ciudad de México y Tijuana, Mèxic

Carme Buisán Serradell, Deptartament de Mètodes d'Investigació i Diagnòstic en Educació - Universitat de Barcelona

Marta Burguet Arfelis, Departament de Teoria i Història de l'Educació - Universitat de Barcelona

Flor Cabrera Rodríguez, Deptartament de Mètodes d'Investigació i Diagnòstic en Educació-Universitat de Barcelona

Ferrán Candela García, Departament de Didàctica i Organització Educativa - Universitat de Barcelona

María Elena Cano García, Departament de Didàctica i Organització Educativa - Universitat de Barcelona

Reina Capdevila Solà, Universitat Ramon Llull, Espanya


Anna Escofet Roig, Facultat d'Educació, Universitat de Barcelona

Dra. Lissette Fernández-Núñez, (ICE) Institut de Ciències de l'Educació-Universitat de Barcelona, Espanya

Pilar Figuera Gazo, Universitat de Barcelona, Espanya

Anna Forés-Miravalles, Departament de Didàctica i Organització Educativa-Universitat de Barcelona, Espanya

Dra. Montserrat Freixa Niella, Deptartament de Mètodes d'Investigació i Diagnòstic en Educació-Universitat de Barcelona, Espanya

Nuria Fuentes Peláez, Deptartament de Mètodes d'Investigació i Diagnòstic en Educació - Universitat de Barcelona

Iolanda García González, Departament de Teoria i Història de l'Educació - Universitat de Barcelona


Núria Giné-Freixes, Departament de Didàctica i Organització Educativa-Universitat de Barcelona, Espanya

Nuria Gorgorio, Universitat Autònoma de Barcelona

Jordi Grane, Universitat Auònoma de Barcelona

Ma. Asunción Llena Berñe, Departament de Teoria i Història de l'Educació - Universitat de Barcelona

Marta Llobet Estany, Departament de Treball Social i Serveis Socials - Universitat de Barcelona

Francesc Martínez-Olmo, Departament de Mètodes d'Investigació i Diagnòstic en Educació-Universitat de Barcelona, Espanya

Oscar Martínez Rivera, Facultat Pere Tarrés – Universitat Ramon Llull

Joan Mateo, Deptartament de Mètodes d'Investigació i Diagnòstic en Educació-Universitat de Barcelona

Dra. Ingrid Noguera Fructuoso, Universitat Oberta de Catalunya, Espanya

Ana Ma. Novella Cámara, Departament de Teoria i Història de l'Educació - Universitat de Barcelona

Juan Carlos Ondategui, Universitat Politècnica de Catalunya

Dr. Artur Parcerisa-Aran, Universitat de Barcelona, Espanya

Wilma Penzo Giacca, Departament de Psiquiatria i Psicobiologia Clínica - Universitat de Barcelona

Begoña Pique Simón, Departament de Didàctica i Organització Educativa - Universitat de Barcelona, Espanya

Nuria Pérez Escoda, Deptartament de Mètodes d'Investigació i Diagnòstic en Educació-Universitat de Barcelona

Anna Prades Nebot, AQU-Catalunya

Miquel Angel Prats, Universitat Ramon Llull

Enric Prats Gil, Departament de Teoria i Història de l'Educació - Universitat de Barcelona

Ma. Antonia Pujol Maura, Departament de Farmàcia i Tecnologia Farmacèutica - Universitat de Barcelona

Jordi Quintana Albalat, Departament de Didàctica i Organització Educativa - Universitat de Barcelona

Carolina Quirós-Domínguez, Departament de Mètodes d'Investigació i Diagnòstic en Educació-Universitat de Barcelona, Espanya

Nuria Rajadell Puiggros, Departament de Didàctica i Organització Educativa - Universitat de Barcelona

Mercedes Reguant Alvarez, Universitat de Barcelona, Espanya

Miquel Rodamilans Pérez, Departament de Salut Pública - Universitat de Barcelona

Sebastián Rodrígez Espinar, Deptartament de Mètodes d'Investigació i Diagnòstic en Educació, Universitat de Barcelona

Ma. Luisa Rodríguez Moreno, Deptartament de Mètodes d'Investigació i Diagnòstic en Educació, Universitat de Barcelona

Jesús Jesús Rodríguez Rodríguez, Universidad de Santiago de Compostela, Espanya

Maria-José Rubio-Hurtado, Departament de Mètodes d'Investigació i Diagnòstic en Educació-Universitat de Barcelona, Espanya

Laura Rubio Serrano, Departament de Teoria i Història de l'Educació, Universitat de Barcelona

Marta Sabariego-Puig, Departament de Mètodes d'Investigació i Diagnòstic en Educació-Universitat de Barcelona, Espanya

Joan Antón Sánchez Valero, Departament de Didàctica i Organització Educativa, Universitat de Barcelona

Dr. Antoni Sans-Martí, Universitat de Barcelona, Espanya

Nùria Serrat Antoli, Departament de Didàctica i Organització Educativa, Universitat de Barcelona

Esther Subias, Universitat Oberta de Catalunya

Antonio Terceño, Universitat Rovira i Virgili

Dra. Mercedes Torrado Fonseca, Universitat de Barcelona, Espanya

Dr. Xavier M Triadó Ivern, Facultat d'Economia i Empresa Institut de Ciències de l'Educació Universitat de Barcelona, Espanya

Ruth Vila, Deptartament de Mètodes d'Investigació i Diagnòstic en Educació-Universitat de Barcelona


RCUBRCUBDeclaraci ticaAvs LegalCentre de Recursos per a l'Aprenentatge i la InvestigaciUniversitat de Barcelona