Història de la revista

La Revista d'Innovació i Recerca en Educació (REIRE) (ISSN electrònic 2013-2255 / Dipòsit legal B.54658-2008) és una publicació electrònica de la Secció de Recerca de l'Institut de Desenvolupament Professional (IDP-ICE) de la Universitat de Barcelona. La finalitat central d'aquesta publicació és esdevenir un espai de consulta i difusió de la recerca educativa, especialment de la recerca sobre docència en els diferents nivells i àmbits educatius. La revista REIRE obre, de fet, una nova etapa, però continua la tasca iniciada amb el Butlletí LaRecerca, publicació electrònica de la Secció de Recerca que es va editar entre els anys 2005 i 2008. El comitè editorial de la revista està conformat per: a) El consell assessor, conformat principalment per membres de la Universitat de Barcelona s’encarrega d’analitzar l'evolució de la revista, avaluar el seu interès i qualitat científica, així com proposar accions per a la millora de la mateixa, b) El consell de redacció, amb un percentatge elevat dels seus membres externs a la UB, emet informes, proposa temàtiques i avalua manuscrits, c) El consell executiu gestiona la selecció i pren les decisions en la publicació dels continguts que han de conformar cada número de la revista, prepara cada número, manté la relació amb els avaluadors i autors i coordina els consells assessors i de redacció.
RCUBRCUBDeclaraci ticaAvs LegalCentre de Recursos per a l'Aprenentatge i la InvestigaciUniversitat de Barcelona