Aproximació a l'assetjament cibernètic en institucions educatives veneçolanes

Marianela Reinoza-Dugarte, María-Leonor Alonso-de-González, María Escobar-Domínguez

Resum


A mesura que proliferen les tecnologies de la informació i la comunicació [TIC] han augmentat l'assetjament cibernètic en la societat en general i particularment entre els adolescents en ambients escolars. Davant aquesta realitat són molts els qüestionaments enfront d'un fenomen tan quotidià però de gran complexitat psicològica, educativa, social i cultural. El següent article té com a finalitat donar a conèixer el problema de l'assetjament cibernètic mitjançant una revisió conceptual de les seves característiques i modalitats, centrant-se en el context veneçolà i llatinoamericà. Finalment, es destaquen els avanços en la consciència del problema a nivell mundial i la necessària exploració sobre el tema per establir programes de prevenció en les institucions educatives.

Paraules clau


Assetjament cibernètic; TIC; Institucions educatives; Veneçuela; Prevenció

Text complet:

PDF (Español)

Referències


Avilés Martínez, J. M. (2010). Éxito escolar y Ciberbullying. Boletín de Psicología, 98, 73-85.

Comisión Nacional de Telecomunicaciones de Venezuela (2013a). Servicio de Internet usuarios por identidad años 2011-2012. Consultado el 17 de abril de 2013, en http://www.conatel.gob.ve/files/Indicadores/indicadores_2012_trimestral/usuario_internet_por_entidad_13.pdf

Comisión Nacional de Telecomunicaciones de Venezuela (2013b). Servicio de Internet usuarios por entidad por cada 100 habitantes años 2011-12. Consultado el 17 de abril de 2013, en http://www.conatel.gob.ve/files/Indicadores/indicadores_2012_trimestral/usuario_de_internet_por_entidad_por_cada_100_usuario_13.pdf

Comisión Nacional de Telecomunicaciones de Venezuela (2013c). Telefonía Móvil indicadores Años 2000-12. Consultado el 17 de abril del 2013, en http://www.conatel.gob.ve/files/Indicadores/telefonia_movil02.pdf

Del Río Pérez, J., Bringue Sala, X., Sádaba Chalezquer, Ch. y González González, D. (2009). Cyberbullying: un análisis comparativo en estudiantes de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Perú y Venezuela. V CONGRÉS INTERNACIONAL COMUNICACIÓ I REALITAT. Foro Generaciones Interactivas, Universidad de Navarra, 307-316. Consultado el 7 de junio de 2012, en http://generacionesinteractivas.org/upload/libros/Cyberbullying_un%20an%C3%A1lisis%20comparativo.pdf

Del Río, J., Sádaba, Ch. y Bringué, X. (2010). Menores y redes ¿sociales?: de la amistad al cyberbullying. Juventud y nuevos medios de comunicación, 88, 115-129. Consultado el 7 de junio de 2012, en http://www.injuve.es/sites/default/files/RJ88-09.pdf

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (2012). Progreso para la infancia. Un boletín sobre los adolescentes. UNICEF, 10, 11. Consultado el 7 de junio del 2012 en http://www.unicef.org/lac/progress_for_children_10_SP.pdf

García A., L., Orellana M., O., Pomalaya V., R., Yanac R., E., Sotelo L., L., Herrera F., E. Sotelo L., N. Chávez Ch., H., García Z., N., Macazana F. D., Orellana G., D. y Fernandini Q., P. (2010). Cyberbullying en escolares de educación secundaria de Lima metropolitana. Revista IIPSI, 13 (2), 83-99. Consultado el 7 de junio de 2012, en http://sisbib.unmsm.edu.pe/bvrevistas/investigacion_psicologia/v13_n2/pdf/a05v13n2.pdf

Instituto Nacional de Estadísticas [INE] (2012). Para el 30/10/2011 28.946.101 Total preliminar de personas en Venezuela. Consultado el 27 de abril de 2013, en http://www.ine.gov.ve/index.php?option=com_content&view=article&id=473

Misle, O. y Pereira, F. (2011). Lo que esconden los morrales. Caracas: CECODAP.

Mora-Merchán, J., Ortega, R., Calmaestra, J. y Smith, P. (2010). El uso violento de la tecnología: El cyberbullying. A. Ortega (Coord.), Agresividad injustificada, bullying y violencia escolar (pp.189-209). Madrid: Alianza Editorial.

Oliveros, M., Amemiya, I., Condorimay, Y., Oliveros, R., Barrientos, A. y Rivas, B. E. (2012). Nueva tecnología electrónica al servicio del acoso escolar en alumnos de dos distritos de Lima, Perú. Anales de la facultad de medicina, 73(1), 13-18. Consultado el 18 de marzo de 2013, en http://www.scielo.org.pe/pdf/afm/v73n1/a03v73n1.pdf

Olweus, D. (2006). Conductas de acoso y amenaza entre escolares. (Tercera Edición). Madrid: Morata.

Trujano Ruiz, P., Dorantes Segura, J. y Tovilla Quesada, V. (2009). Violencia en Internet: nuevas víctimas, nuevos retos. Liberabit Revista de Psicología, 15(1), 7-19.
DOI: https://doi.org/10.1344/reire2014.7.2721Copyright (c) 2014 Marianela Reinoza-Dugarte, María-Gisela Escobar-Domínguez, María-Leonor Alonso-de-González

URL de la llicència: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
RCUB RCUB Declaració ètica Avís Legal Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la Investigació Universitat de Barcelona