Com obtenir un Model de Regressió Logística Binària amb SPSS

Vanesa Berlanga-Silvente, Ruth Vilà Baños

Resum


Els models de regressió logística són models estadístics en què es desitja conèixer la relació entre: una variable dependent qualitativa dicotòmica (regressió logística binària o binomial) i una o més variables explicatives independents, o covariables, ja siguin qualitatives o quantitatives. També és possible una variable dependent qualitativa amb més de dos valors (regressió logística multinomial), encara que en aquesta fitxa ens centrarem en la regressió logística binària. En qualsevol cas, l'equació inicial del model és de tipus exponencial, si bé la seva transformació logarítmica (logit) permet el seu ús com una funció lineal. L'objectiu primordial que resol aquesta tècnica és el de modelar com influeixen la probabilitat d'aparició d'un succés, habitualment dicotòmic, la presència o no de diversos factors, i el valor o nivell dels mateixos. Aquesta fitxa sobre la Regressió Logística Binària explica les opcions que té el programa estadístic SPSS (mètodes automàtics "per passos") i la interpretació dels principals resultats.

Paraules clau


Classificar; Predicció; Regressió logística binària; Mètode Forward, Wald

Text complet:

PDF (Español)

Referències


Ferrán, A., M. (2001). Spss para windows – Análisis estadístico. España: McGraw Hill/Interamericana.

Johnson, D., E. (2000). Métodos multivariados aplicados al análisis de datos. México: Thompson.

Pérez, C. (2004). Técnicas de análisis multivariante de datos. Aplicaciones con SPSS. Madrid: Pearson educación.

Pérez, C. y Santín, D. (2007). Minería de Datos: Técnicas y Herramientas. Madrid: Ediciones Paraninfo, S.A.

Torrado-Fonseca, M., y Berlanga-Silvente, V. (2013). Análisis discriminante mediante SPSS. REIRE Revista D'Innovació I Recerca En Educació, 6(2), 150-166. http://doi.org/10.1344/reire2013.6.26210

Visauta, B. (1998). Análisis estadístico con SPSS para Windows. Estadística multivariante. Madrid: McGrawHill.
DOI: https://doi.org/10.1344/reire2014.7.2727Copyright (c) 2014 Vanesa Berlanga-Silvente, Ruth Vilà Baños

URL de la llicència: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
RCUB RCUB Declaració ètica Avís Legal Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la Investigació Universitat de Barcelona