Les escales de Likert poden augmentar en sensibilitat?

Rafel Bisquerra Alzina, Núria Pérez-Escoda

Resum


En les investigacions que utilitzen escales tipus Likert s’apliquen principalment escales de 5 punts, sense una fonamentació metodològica que ho justifiqui. La revisió de 3 conegudes revistes permet arribar a aquesta conclusió. Sembla que es fa així per tradició i perquè és difícil posar nom a més de cinc opcions de resposta. En aquest article es posa en qüestió aquesta tradició i s’aporten arguments per proposar altres alternatives. S’analitza la importància de millorar la sensibilitat de les escales augmentant les opcions de resposta; es recomana evitar l’ús de denominacions categòriques, que strictu sensu impedeix el seu ús com a escala d’interval ja que la converteix en nominal (categòrica); s’analitza el rebuig a valors extrems, etc. Com a conseqüència, es recomana la proposta en favor d’escales d’onze punts (de 0 a 10).


Paraules clau


Escales de mesura; Confiabilitat; Instruments de mesura; Enquestes; Avaluació.

Text complet:

PDF (Español)


DOI: https://doi.org/10.1344/reire2015.8.2828Copyright (c)

RCUB RCUB Declaració ètica Avís Legal Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la Investigació Universitat de Barcelona