SIGIQ-UV: Sistema Informàtic de Garantia Interna de Qualitat per als centres i titulacions de la Universitat de València

Juan-Bautista Cabotà-Soro, Francisco Grimaldo-Moreno, Ricardo Ferrís-Castell, Vicente Cerverón-Lleó

Resum


Arran de la posada en marxa de l’espai europeu d’educació superior, les universitats espanyoles han dissenyat sistemes de garantia interna de qualitat per als seus centres i les seues titulacions. Aquest article presenta en detall el Sistema Informàtic de Garantia Interna de Qualitat de la Universitat de València (SIGIQ-UV), una eina informàtica de codi obert que integra tecnologies de gestió de processos de negoci amb tecnologies de repositori documental per al seguiment dels procediments de qualitat i l’emmagatzematge de les evidències documentals resultants de la seua execució. L’aproximació modular amb què ha estat desenvolupat garanteix la flexibilitat del sistema, l’estat d’implantació del qual inclou tots els centres i titulacions de grau i màster de la Universitat de València. El SIGIQ-UV ajuda a estructurar el treball d’anàlisi, de planificació i d’avaluació i redueix la sobrecàrrega de treball que suposaria una realització manual dels processos de qualitat per part dels usuaris involucrats.

Paraules clau


Gestió de la qualitat universitària; Gestió de processos de negoci; Codi obert

Text complet:

PDF

Referències


Alfresco (2014). Alfresco Document and Enterprise Content Management [Software]. Recuperat de www.alfresco.com

ANECA (2014). Programa AUDIT. Directrices, definición y documentación de sistemas de garantía interna de calidad de la formación universitaria. Recuperat de http://www.aneca.es/Programas/AUDIT/Herramientas-para-la-evaluacion

AuraPortal (2014). AuraPortal Platform. Workflow Software, BPM (Business Process Management) [Software]. Accessible en http://www.auraportal.com

Bhat, R. (2013.). Bonita Open Solution 5.x Essentials. Community Experience Distilled. Packt Publishing, Limited.

BonitaSoft (2014). Open Source Workflow & BPM software [Software]. Recuperat de http://www.bonitasoft.com

Dumas, M., La Rosa, M., Mendling, J., i Reijers, H. A. (2013). Fundamentals of Business Process Management. Springer Verlag. Heidelberg.

EMC (2014). EMC Documentum Solutions [Software]. Recuperat de www.emc.com

Johnson, R. (2002). Expert One-on-One Java EE Design and Development. Wrox Press.

OMG-BPMN (2014). Object Management Group - Business Process Model and Notation. Recuperat de http://www.bpmn.org/

Pérez, F., Camarillo, J., Martos, J., Pérez, D., i Barros, B. (2010). Libro blanco de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en el Sistema Universitario Andaluz. Recuperat de http://libroblancotic.aupa.info

Red Hat (2014). Red Hat Acquires BPM Technology from Polymita. Recuperat de https://www.redhat.com/es/about/press-releases/red-hat-acquires-bpm-technology-from-polymita

Unitat de Qualitat de la Universitat de València (2014). SGIQ. Accessible en http://www.uv.es/uvweb/unitat-qualitat/ca/qualitat-titulacions/graus/sgiq/introduccio-1285883255698.html
DOI: https://doi.org/10.1344/reire2015.8.2827Copyright (c) 2015 Juan-Bautista Cabotà-Soro, Francisco Grimaldo-Moreno, Ricardo Ferrís-Castell, Vicente Cerverón-Lleó

URL de la llicència: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
RCUB RCUB Declaració ètica Avís Legal Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la Investigació Universitat de Barcelona