L’anàlisi de mediació a través de la macro/interfície Process per a SPSS

Juan José Fernández Muñoz, Juan Manuel García Gónzalez

Resum


El procediment de mediació simple, o també anomenat anàlisi d’efectes directes i indirectes, està dissenyat per analitzar l’efecte d’una variable mediadora en la relació entre una variable independent o explicativa i una altra de dependent o explicada. Process és una interfície aplicada a SPSS que permet fer aquests procediments d’una manera senzilla i ràpida. L’objectiu d’aquest article és explicar de forma clara i amena com es fa una anàlisi de mediació simple amb Process, interfície/macro per a SPSS, que permeti a qualsevol investigador iniciar-se en els procediments de mediació, àmpliament estesos sobretot en ciències socials. Els resultats obtinguts mostren clarament l’existència d’un efecte indirecte sobre la satisfacció amb la formació en línia mediat a través de les actituds cap a la formació. L’ús d'aquesta eina permet de manera ràpida i amb una fàcil interpretació l’aplicació de models de mediació i la comprovació de diferents proves un cop han estat recollides les dades.

Paraules clau


Mediació; Process; Efectes directes; Efectes indirectes; Anàlisi de dades

Text complet:

PDF (Español)

Referències


Arcila, C. (2015). Avances metodológicos en los análisis de mediación, moderación y procesos condicionales. [Revisión del libro Introduction to mediation, moderation and conditional process analysis. A regression based approach, de A. F. Hayes]. Disertaciones: Anuario Electrónico de Estudios en Comunicación Social, 8 (1), 206‑208.

Baron, R. M., y Kenny, D. A. (1986). The moderator-mediator variable distinction in social psychological research: Conceptual, strategic and statistical considerations. Journal of Personality and Social Psychology, 51, 1173‑1182. doi:10.1037/0022-3514.51.6.1173

Hayes, A. F. (2013). Introduction to mediation, moderation and conditional process analysis. A regression based approach. Nueva York: The Guilford Press.

Hayes, A. F., y Scharkow, M. (2013). The relative trustworthiness of inferential tests of the indirect effect in statistical mediation analysis: Does method really matter? Psychological Science, 24, 1918‑1927. doi:10.1177/0956797613480187

Kenny, D. A., Kashy, D., y Bolger, N. (1998). Data analysis in social psychology. En D. Gilbert, S. Fiske y G. Lindzey (Eds.), Handbook of social psychology (4.ª ed., pp. 233‑265). Nueva York: McGraw-Hill.

Sobel, M. E. (1982). Asymptotic intervals for indirect effects in structural equations models. Sociological Methodology, 13, 290‑312. doi:10.2307/270723
DOI: https://doi.org/10.1344/reire2017.10.218109Copyright (c) 2017 Juan José Fernández Muñoz, Juan Manuel García Gónzalez

URL de la llicència: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
RCUB RCUB Declaració ètica Avís Legal Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la Investigació Universitat de Barcelona