Podcasts com a eina educativa per a professorat d’anglès com a llengua estrangera

William Yugsán-Gómez, Piedad Mejia-Gavilanez, Karla Hidalgo-Montesinos, Andrea Rosero-Morales

Resum


L’educació, i especialment l’ensenyament de l’anglès com a llengua estrangera, actualment  tenen davant grans desafiaments, fonamentalment perquè les societats viuen un moment de canvi pel desenvolupament tecnològic i l’impacte que els espais virtuals i multimèdia han tingut en la vida dels estudiants. Per tant, cal que els educadors d’anglès, les autoritats educatives i els estudiants explorin noves estratègies per ensenyar i aprendre aquest idioma. Aquest assaig presenta l’eina tecnològica Podcast no solament com un mètode per fer accessible el contingut d’àudio i vídeo a través d’Internet, sinó també com una estratègia d’ensenyament influent que molts educadors no han explorat àmpliament i que ofereix una sèrie d’avantatges i oportunitats per a la millora del procés d’ensenyament-aprenentatge de llengües estrangeres. L’assaig se centra a definir el concepte de Podcast, i en detalla les qualitats i característiques. També mostra les diferents formes d’implementar aquesta opció tecnològica en el context de la classe de llengua estrangera per oferir una alternativa mal·leable, innovadora i motivadora als educadors d’anglès.

Paraules clau


Podcast; Ensenyament-aprenentatge de llengua estrangera; Estratègia educativa; Eina tecnològica

Text complet:

PDF (English)

Referències


Barbour, M. (2007). Portrait of rural virtual schooling. Canadian Journal of Educational Administration & Policy, 59, 1–21.

Bradbury, J. (2006). Podcasts. The Lancet Oncology, 7 (4), 297–298. https://doi.org/10.1016/S1470-2045(06)70652-0

Britland, M. (2013, June 19). What is the future of technology in education? The Guardian. Retrieved from https://www.theguardian.com/teacher-network/teacher-blog/2013/jun/19/technology-future-education-cloud-social-learning

Brooks, R. (2018). How do I Find, Subscribe, and Listen to Podcasts? | Podcasts 101. flyte new media. Retrieved from https://www.takeflyte.com/podcasts-getting-started

Collier-Reed, B. I., Case, J. M., & Stott, A. (2013). The influence of podcasting on student learning: a case study across two courses. European Journal of Engineering Education, 38(3), 329–339. Retrieved, from https://core.ac.uk/download/pdf/43958163.pdf

Copley, J. (2007). Audio and video podcasts of lectures for campus-based students: Production and evaluation of student use. Innovations in Education and Teaching International, 44 (4), 387–399. https://doi.org/10.1080/14703290701602805

Darmi, R., & Albion, P. (2013). English language in the Malaysian education system: Its existence and implications. 3rd Malaysian Postgraduate Conference. Retrieved from http://www.academia.edu/4275280/English_language_in_the_Malaysian_education_system_Its_existence_and_implications

Edirisingha, P., Rizzi, C., Nie, M., & Rothwell, L. (2007). Podcasting to provide teaching and learning support for an undergraduate module on English Language and Communication. Turkish Online Journal of Distance Education, 8(3), 87–107. Retrieved from https://lra.le.ac.uk/handle/2381/970

Edirisingha, P., Salmon, G., & Fothergill, J. (2007). Profcasting: a pilot study and guidelines for integrating podcasts in a blended learning environment. Leicester: Leicester Research Archive. Retrieved from https://lra.le.ac.uk/bitstream/2381/404/3/Edirisingha%20et%20al%20Profcasting%20book%20chapter.pdf

Educatorstechnology (2012). Teacher's Guide on The Use of Podcasting in Education. Educational Technology and Mobile Learning. Retrieved from http://www.educatorstechnology.com/2012/12/teachers-guide-on-use-of-podcasting-in.html

Evans, C. (2008). The effectiveness of m-learning in the form of podcast revision lectures in higher education. Computers & Education, 50(2), 491–498. https://doi.org/10.1016/j.compedu.2007.09.016

Fernández, V., Simo, P., & Sallan, J. M. (2009). Podcasting: A new technological tool to facilitate good practice in higher education. Computers & Education, 53(2), 385–392. http://doi.org/10.1016/j.compedu.2009.02.014

Hancock, D., & McMurtry, L. (2017). “Cycles upon cycles, stories upon stories”: contemporary audio media and podcast horror’s new frights. Palgrave Communications, 3(17075). http://doi.org/10.1057/palcomms.2017.75

Instructional Technology Center of Middle Tennessee State University (2010). Educational podcasting. Retrieved from http://mtweb.mtsu.edu/podcast/

Kay, R. (2012). Exploring the use of video podcasts in education: A comprehensive review of the literature. Computers in Human Behavior, 28(3), 820–831. https://doi.org/10.1016/j.chb.2012.01.011

Li, H. (2010). Using podcasts for learning English: perceptions of Hong Kong Secondary 6 ESL students. Début: The undergraduate journal of languages, linguistics and area studies, 1(2), 78–90. Retrieved from http://www.studyinglanguages.ac.uk/sites/default/files/pages/96/Debut_vol_1_no2_li.pdf

Lopez, R. (2018). Talent Agencies Turn to Popular Podcasts for New IP, Developing Film, TV Projects and More. Variety. Retrieved from http://variety.com/2018/biz/news/podcasts-film-tv-development-1202684555

Mathieu, J. (2009). Blogs, Podcasts, and Wikis: The New Names in Information Dissemination. Journal of the American Dietetic Association, 107(4), 553–555. https://doi.org/10.1016/j.jada.2009.03.028

McMinn (2011). Podcasting Possibilities: Increasing time and motivation in the language learning classroom. Hong Kong University of Science and Technology. Retrieved from http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.573.1189&rep=rep1&type=pdf

Meng, P. (2005). Podcasting and Vodcasting: A white paper. Retrieved 4 November 2018, from http://www.tfaoi.com/cm/3cm/3cm310.pdf

Player FM (2018). Best Learning English Podcasts (2018). Player.fm. Retrieved from https://player.fm/featured/learning-english

Podcast Portal, Indiana University (2014). FAQ Page. Retrieved from http://www.indiana.edu/~podcast/faq/#4

PoliceOne (2017). The 10 best podcasts for police. [Blog]. Retrieved from https://www.policeone.com/active-shooter/articles/424491006-The-10-best-podcasts-for-police/

Rahim, M., & Katal, M. (2012). The role of metacognitive listening strategies awareness and podcast-use readiness in using podcasting for learning English as a foreign language. Computers in Human Behavior, 28(4), 1153–1161. http://doi.org/10.1016/j.chb.2012.01.025

Rajic, S. (2013). Educational use of Podcast. The Fourth International Conference on e-Learning (eLearning-2013) (pp. 90–94). Belgrade, Serbia. September 2013. Belgrade Metropolitan University. Retrieved from https://pdfs.semanticscholar.org/ccfd/80e0cffb1870065dd5347088ff9cd9ce340a.pdf

Ralph, J., & Olsen, S. (2013). Podcasting as an educational building block in academic libraries. Australian Academic & Research Libraries, 38(4), 270–280. https://doi.org/10.1080/00048623.2007.10721309

Richardson, W. (2010). Blogs, Wikis, Podcasts, and Other Powerful Web Tools for Classrooms. Thousand Oaks, Calif.: Corwin.

Rosell-Aguilar, F. (2007). Top of the Pods-In search of a podcasting ‘‘Podagogy’’ for language learning. Computer Assisted Language Learning, 20(5), 471–492. https://doi.org/10.1080/09588220701746047

Salam, E. (2014). Introduction to podcasting. Retrieved from http://www.slideshare.net/weblearning/introduction-to-podcasting-7116308#btnNext

Smart, M. (2008). Listening to Themselves: Podcasting Takes Lessons Beyond the Classroom. (Blog). Edutopia. Retrieved from http://www.edutopia.org/podcasting-student-broadcasts

The Levin Institute-The State University of New York (2016). Information Technology. (Web). Globalization 101. Retrieved from http://www.globalization101.org/information-technology/

Van Nuys, D. (2014). Broadband History - From the 80s to Today, the History of Broadband. uSwitch.com. Retrieved from http://www.uswitch.com/broadband/guides/broadband_history/
DOI: https://doi.org/10.1344/reire2019.12.121711Copyright (c) 2018 William Yugsán-Gómez, Piedad Mejia-Gavilanez, Karla Hidalgo-Montesinos, Andrea Rosero-Morales

Llicència de Creative Commons
Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement 4.0 Internacional de Creative Commons
RCUB RCUB Declaració ètica Avís Legal Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la Investigació Universitat de Barcelona