El rol del professor en l’aprenentatge col·laboratiu mediat per ordinador

Ingrid Noguera-Fructuoso, Begoña Gros-Salvat

Resum


En aquest article es presenten els resultats d'una investigació sobre el canvi de rol que es produeix en el professorat en l'ús de les TIC com a eina per a l'aprenentatge col·laboratiu en educació primària i secundària. L'interès es focalitza en l'ús concret d'una eina dissenyada per a l'aprenentatge col·laboratiu, el BSCL, sota el model pedagògic de qüestionament progressiu. En primer lloc, es duu a terme una revisió teòrica. En segon lloc, s'exposen les preguntes d'investigació, la justificació d'aquesta, es descriu el disseny i l'enfocament metodològic escollit, l'estudi de casos. Els resultats obtinguts revelen que hi ha una tendència cap al canvi de rol en el professorat en l'ús del BSCL com a eina per a l'aprenentatge col·laboratiu així com l'eficàcia del model de qüestionament progressiu en la construcció de coneixement de l'alumnat.

Text complet:

PDF (Español)

Referències


Ferry, B.; Kiggins, J.; Hoban, G. y Lockyer, L. (2000). Using computer-mediated communication to form a knowledge-building community with beginning teachers. Consultado el 7 de enero de 2008 en .

Gros, B. (2004). El aprendizaje colaborativo a través de la red: límites y posibilidades. Consultado el 28 de marzo de 2007 en .

Heikkilä, S. (2007). Progressive inquiry challenges product developers. Consultado el 2 de noviembre de 2007 en .

Hakkarainen, K. (2002). Emergence of progressive-inquiry culture in computer-supported collaborative learning. Consultado el 7 de enero de 2008 en .

Lipponen, L. (2002). Exploring Foundations for Computer-Supported Collaborative Learning. Consultado el 25 marzo de 2007 en .

Mukkonen, H.; Lakkala, M.; y Hakkarainen, K. (2005). Technology-Mediation and Tutoring: How do They Shape Progressive Inquiry Discourse? Consultado el 15 de octubre de 2007 en .

Pérez Serrano, G. (1994). Investigación cualitativa. Retos e interrogantes. I. Métodos. Madrid: La Muralla.

Rahikainen, M.; Lallimo, J. y Hakkarainen, K. (2001). Progressive inquiry in CSILE environment: teacher guidance and students' engagement. Consultado el 3 de diciembre de 2007 en .

Scardamalia, M. (2002). Collective cognitive responsibility for the advancement of knowledge. En B. Smith (Ed.), Liberal education in a knowledge society. Chicago: Open Court, pp. 67-98

Stake, R. (1994). Case Studies. En Denzin, N. y Lincoln, Y. Handbook of qualitative research. USA: SAGE Publications.

Stake, R. (1999). Investigación con estudio de casos. Madrid: Morata.
DOI: https://doi.org/10.1344/reire2009.2.3235Copyright (c) 2009

Llicència de Creative Commons
Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement 4.0 Internacional de Creative Commons
RCUB RCUB Declaració ètica Avís Legal Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la Investigació Universitat de Barcelona