Ensenyament presencial a l’aula. Anàlisi metodològica i avaluació dels coneixements adquirits

Coloma Barbé-Rocabert, Montserrat Aróztegui-Trenchs, Lyda Halbaut-Bellowa, Encarna García-Montoya, Esther Torres-Farrés, Joaquim Suñer-Carbo, R.M. (Rosa Maria) Aparicio Pelegrín, Josep-R. Tico-Grau, Wilma Penzo, Pere Vendrell-Gómez, Silvia Sánchez-González

Resum


El treball que es presenta gira a l’entorn de la classe teòrica presencial, dissenyada segons les possibilitats d’aquesta classe quan es planteja per a un nombre elevat d’alumnes i es pretén la màxima implicació de l’estudiant. Analitza l’assistència a classe, el tipus de classe teòrica que s’imparteix i els resultats de les iniciatives preses per incentivar la participació activa. Els resultats demostren que els plantejaments didàctics són globalment adients en aquest context, fet que es reflecteix en la bona acceptació per part de l’alumne de les iniciatives proposades i en la millora notable del rendiment acadèmic, objectiu primordial del projecte REDICE-06 titulat Deconstrucció/construcció de l’ensenyament presencial, del qual forma part.

Paraules clau


Metodologia docent; grans grups; participació; rendiment acadèmic

Text complet:

PDF

Referències


Aróztegui, M.; Barbé, C.; Halbaut, L.; Suñer Carbó, J.; Torres, E.; Garcia, E.; Perez, P.; Aparicio, R.; Miñarro, M; Suñé Negre, J. M.; Ticó, J. R. (2006) Autoevaluación interactiva y lúdica de Tecnología Farmacéutica. 1er EDUSFARM, 2006, juny, Barcelona, Espanya.

Barbé, C.; Halbaut, L.; Ticó, J. R.; Suñe, J. M.; Miñarro, M.; Suñer Carbó, J.; Garcia Montoya, E. (2001) Valoración por parte del alumnado de recientes innovaciones docentes en Tecnología Farmacéutica. VI Congreso Nacional de la SEFIG (Sociedad Española de la Farmacia Industrial y Galénica), 2001, febrer, Valencia, Espanya.

Barbé, C.; Cabrera, A.; Aróztegui, M.; Halbaut, L.; Suñer, J.; Torres, E. (2004) Una iniciativa para la mejora del proceso de enseñanza – Aprendizaje de la Tecnología Farmacéutica. Docencia Universitaria Innovación. Actes del 3er congrés Internacional CIDUI, 2004, juliol, Barcelona, Espanya.

Barbé, C.; Halbaut, L.; Aróztegui, M.; García Montoya, E.; Miñarro, M.; Suñé Negre, J. M.; Ticó, J. R.; Torres, E.; Suñer Carbó, J.; Pérez Lozano, P.; Aparicio, R. (2006) Innovar, renovar, avaluar. EDUSFARM, núm. 0. Disponible a http://www.publicacions.ub.es/revistes/edusfarm0/

Espada Recarey, L. (2006) La asistencia a clase en el Espacio Europeo de la Educación Superior (EEES). Valoración de la asistencia a clases lectivas. IX Encuentro Estatal de Defensores Universitarios, 2006, octubre, Alicante-Elche, Espanya. Disponible a http://www.uco.es/organizacion/defensora_universitaria/noticias/

García Celma, M. J.; Aróztegui, M.; Barbé, C.; Halbaut, L.; Pérez, P.; Sadurní, N. (2006) Aprendizaje experiencial y reflexivo: Experiencia de aplicación en Tecnología Farmacéutica. I EDUSFARM, 2006, juny, Barcelona, Espanya.

Halbaut, L.; Barbé, C.; Aróztegui, M. (2002) L’enseignement de la Tecnologie Farmaceutique: Innovation et efficacité pedagogique. 19 Colloque AIPU, 2002, maig, Louvain- la Neuve, França.

Halbaut, L.; Sunyer, N.; Barbé, C; Aróztegui, M; Torres, E i Suñer Carbó, J. (2007) Actividades voluntarias versus rendimiento académico. IV Trobada de professors de Ciències de la Salut, 2007, Barcelona. Educación Médica Internacional : 35.

Halbaut, L.; Sunyer, N.; Barbé, C.; Aróztegui, M.; Torres, E.; Suñer Carbó, J. (2008a) Effets de l’introduction d’activités volontaires sur les notes des étudiants de l’évaluation sanctionnelle: Deux ans d’expérience. Congrés AIPU 2008, maig, Montpellier, França. pp. 131. Disponible a http://www.aipu2008-montpellier.fr

Halbaut, L.; Aróztegui, M.; Barbé C.; Torres, E.; Suñer Carbó, J.; Aparicio, R. M. (2008b) Impacto de las actividades voluntarias en el rendimiento académico de los estudiantes de Tecnología Farmacéutica. 5è CIDUI (Congrés Internacional Docència Universitària e Innovació) , 2008, juliol, Lleida, Espanya.

Halbaut, L.; Aróztegui, M.; Barbé, C.; Torres, E.; Suñer Carbó, J.; Aparicio, R. M., Garcia, E. (2008c) Incidencia de la asistencia voluntaria a clase de teoría en la adquisición de conocimientos. 5è CIDUI (Congrés Internacional Docència Universitària i Innovació) , 2008, juliol, Lleida, Espanya.

ISO 2859-10:2006. Sampling procedures for inspection by attributes.

Maroto, M.; Barbé, C.; Aróztegui, M.; Suñer Carbó, J.; Torres, E. (2005) Asistencia a clase de teoría: una obligación o una ventaja? Butlletí La Recerca, 2005, núm. 1, març. Disponible a http://161.116.7.34/recerca/butlleti/butlleti-1.htm

Propuestas para la Renovación de las Metodologías Educativas en la Universidad. (2006) Madrid: Ministerio de Educación y Ciencia. Secretaria General Técnica. Subdirección General de Información y Publicaciones.

Neri, F.; Meloche, Y. (2007) The Impact of Lecture Attendance on Academic Performance in a Large First Year Economics Course. Social Science Research Network (SSRN), 21 de març.

Torres, E.; Barbé, C. (2005) Mejora de los seminarios de interpretación de farmacopeas a partir de simulaciones de casos prácticos. 3a Trobada de Professors de Ciències de la Salut, 2005, febrer, Barcelona, Espanya. Educación Médica Internacional, 8, supl. 1: 39.

Torres, E.; Barbé C.; Aróztegui, M.; Suñer Carbó, J.; Halbaut, L. (2006) Incidencia de la metodología docente empleada en los seminarios en la implicación del alumno y el resultado académico. IV CIDUI, 2006, juliol, Barcelona, Espanya.
DOI: https://doi.org/10.1344/reire2009.2.2222Copyright (c) 2009 Coloma Barbé-Rocabert, Montserrat Aróztegui-Trenchs, Lyda Halbaut-Bellowa, Encarna García-Montoya, Esther Torres-Farrés, Joaquim Suñer-Carbo, R.M. (Rosa Maria) Aparicio Pelegrín, Josep-R. Tico-Grau, Wilma Penzo, Pere Vendrell-Gómez, et al.

Llicència de Creative Commons
Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement 4.0 Internacional de Creative Commons
RCUB RCUB Declaració ètica Avís Legal Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la Investigació Universitat de Barcelona