Titulats en Mestre d’Educació Musical a la Universitat de Barcelona dels cursos 2005 a 2008: estudi d'inserció laboral

Eugènia Arús, Olga González Mediel, Susana Tapia, M.-J. Fernández, Laia Cladellas, Josep Gustems Carnicer

Resum


Aquest estudi pretén esbrinar la coherència de la formació rebuda pels mestres d’educació musical que han estudiat a la UB respecte als requeriments necessaris per a la seva inserció laboral. S’ha dut a terme un estudi descriptiu ex post facto per enquesta que ha donat com a resultats un perfil definit de titulat que indica un alt grau d’inserció laboral i un temps d’espera mínim, principalment a les escoles públiques i mitjançant oposicions o borses d’interins. Aquests mestres estan satisfets de la seva feina, i la motivació per aprendre, la capacitat de treball, la comunicació oral, la vocació, la responsabilitat o les habilitats socials són algunes de les competències professionals que creuen que han estat determinants a l’hora de ser contractats. Per tot això es conclou que les persones que han cursat els estudis de Mestre d’Educació Musical de la UB tenen un alt grau d’inserció i satisfacció laboral, i que la formació inicial coincideix en gran part amb les competències de la professió detectades en aquest estudi.

Paraules clau


Titulat; educació musical; inserció laboral; formació de mestres; mestre

Text complet:

PDF

Referències


Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU). (2003). Guia d’avaluació de la transició al mercat laboral. Barcelona: AQU (www.aqucatalunya.org)

Albaigés, J. (1998). «L’Ensenyament superior: nous reptes, nous horitzons». Revista del Col•legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya, 107, 27-32.

Cabrera, A.; Weerts, D. (2003). «Encuestas a egresados: tres fundamentos conceptuales en el seguimiento de egresados universitarios». A: Métodos de anàlisis de la inserción laboral de los universitarios. Salamanca: Universidad de León. Accessible a: http://oasext.mec.es/educa/ccuniv/html/informes_y_estudios/documentos/Insercion_laboral.pdf

Comissió Europea (2000). Projecte CHEERS. Extret el 19 de juny de 2003 de http://www.uni-kasel.de/wzl/cheers.htm [consulta: setembre 2009].

Jaramillo, A.; Giraldo, A.; Ortíz, J. S. (2006). «Estudios sobre egresados. La experiencia de la Universidad EAFIT». Universidad EAFIT, 42 (141), 111-124.

Orteu, X. (2007). La construcción de itinerarios de inserción laboral. Barcelona: Gedisa.

Rodríguez, M. L. (coord.); Rodríguez, S.; Álvarez; M.; Figuera, M. P. (2008). Dels estudis universitaris al món del treball. Barcelona: Publicacions i Edicions Universitat de Barcelona.

Serracant, P. (2005). La sobrequalificació entre els joves catalans. Barcelona: Generalitat de Catalunya, Secretaria General de Joventut.

Teichler, U. (2003). «Aspectos metodológicos de las encuestas a graduados universitarios». A: J. Vidal García (coord.). Métodos de análisis de la inserción laboral de los universitarios (15-29). Salamanca: Universitat de Lleó / Ministeri d’Educació, Cultura i Esport.

Teichler, U. (2010). Sistemas comparados de educación superior en Europa. Barcelona: Octaedro.

Universitat de Barcelona. (2010). Codi de Bones Pràctiques en recerca. Normatives i documents. Barcelona: Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona.

Ventura, J.; Martínez, F. (2005). «Estudio sobre la inserción laboral de los graduados en Pedagogía en la Universidad de Barcelona». A: Actas de las XIV Jornadas de la Asociación de la Economía de la Educación, 287-297. Oviedo: Universitat d’Oviedo / AEDE.

Ventura, J. (2005). El prácticum en los estudios pedagógicos y la inserción laboral. Nuevos enfoques ante el reto europeo. Barcelona: Universitat de Barcelona, tesi doctoral en xarxa. http://www.tdx.cesca.es/TDX-0909105-141455 [consulta: octubre 2009].
DOI: https://doi.org/10.1344/reire2011.4.2423Copyright (c) 2011 Josep Gustems, Eugènia Arús, Olga González, Susana Tapia, M. J. Fernández, Laia Cladellas

Llicència de Creative Commons
Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement 4.0 Internacional de Creative Commons
RCUB RCUB Declaració ètica Avís Legal Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la Investigació Universitat de Barcelona