El disseny d’uns quaderns de Pràcticum des de la millora docent i el treball coresponsable per a la transferència de competències i el desenvolupament professional

Ana M. (Ana María) Novella Cámara, Anna Forés Miravalles, Núria Fuentes-Peláez

Resum


Aquest article vol oferir un exemple de treball innovador basat en una recerca acció per a la construcció d’un procés educatiu orientat a l’acompanyament de l’alumnat en les pràctiques externes en l’ensenyament d’Educació Social de la Universitat de Barcelona. En primer terme, presentem els referents conceptuals en els quals s’emmarquen els aprenentatges del Pràcticum. En segon lloc, aprofundim en la metodologia de la recerca sobre la reflexió de la pràctica docent duta a terme en el marc d’un projecte d’innovació docent 2008MQD155) per analitzar, aclarir i promoure les competències i condicions necessàries perquè s’esdevingui el procés d’aprenentatge. Seguidament, es presenten com a resultat de la recerca uns quaderns adreçats als agents implicats en el procés del Pràcticum, que volen donar suport a la funció docent. Finalment, s’aporten conclusions, reflexions i interrogants sobre el que ha suposat l’elaboració conjunta dels quaderns de Pràcticum, amb el propòsit d’afavorir la transferència a altres realitats educatives d’educació superior.

Paraules clau


Pràcticum; tutor-tutora; competències; innovació docent

Text complet:

PDF

Referències


Goñi, J. M. (2005). El espacio europeo de educación superior, un reto para la universidad: competencias, tareas y evaluación, los ejes del currículum universitario. Barcelona: Octaedro/ ICE-UB.

Hernández Aristu, J. (comp.). (2000). La Supervisión. Un sistema de asesoramiento y orientación para la formación y el trabajo. València: Nau Llibres.

Le Boterf, G. (2001). Ingeniería de las competencias. Barcelona: Gedisa.

Novella, A.; Freixa, M.; Pérez Escoda, N. (2010). «La funció docent del tutor-professional en el marc del pràcticum». Congrés Internacional Docència Universitària i Innovació. «Nous espais de qualitat en l’Educació Superior. Una anàlisi comparada i tendències», 2010, juny i juliol, Barcelona, UB, UAB, UPC, UPF, UdG, Udl, URV i UOC.

Novella, A.; Pérez Escoda, N.; Freixa, M.; Caramés, M.; Costa, S.; Forés, A.; Fuentes-Peláez, N. (2010). El pràcticum: espai de transferència de competències i el desenvolupament professional. Quadern de Pràctiques. Tutor-centre. Barcelona: Universitat de Barcelona.

Novella, A.; Forés, A.; Fuentes-Peláez, N.; Pérez Escoda, N.; Freixa, M.; Costa, S.; Caramés, M. (2010). El pràcticum: Espai de transferència de competències i el desenvolupament professional. Quadern de Pràctiques. Tutor-Universitat de Barcelona. Barcelona: Universitat de Barcelona.

Novella, A.; Forés, A.; Fuentes-Peláez, N.; Pérez Escoda, N.; Freixa, M.; Costa, S.; Caramés, M. (en premsa). El pràcticum: Espai de transferència de competències i el desenvolupament professional. Quadern de Pràctiques. Estudiant. Barcelona: Universitat de Barcelona.

Sáez, J. (2009). «El enfoque por competencias en la formación de los educadores sociales: una mirada a su caja de herramientas». Pedagogía social: revista interuniversitaria, 16, p. 9-20.
DOI: https://doi.org/10.1344/reire2011.4.2424Copyright (c) 2011 Ana María Novella Cámara; Nuria Fuentes-Peláez; Anna Forés Miravalles

Llicència de Creative Commons
Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement 4.0 Internacional de Creative Commons
RCUB RCUB Declaració ètica Avís Legal Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la Investigació Universitat de Barcelona