Perspectiva dels estudiants respecte a l'adaptació de l'assignatura “Dissenys experimentals y aplicats” a l'Espai Europeu d'Educació Superior

Olatz López-Fernández, Manel Viader-Junyent, Antonio Cosculluela-Mas, Ma. Luisa Honrubia Serrano, Joan Malapeira Gas, Lucía Pirla-Buil, Nuria Aparicio-López, Lorena Manzano-Díaz

Resum


En aquest article es descriu l'adaptació de l'assignatura “Dissenys experimentals i aplicats” de la Facultat de Psicologia de la Universitat de Barcelona (UB) segons les directrius de la UB marcades per adaptar-se a l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES). L'objectiu de la recerca és conèixer l'opinió dels estudiants respecte a la innovació docent mitjançant la introducció del campus virtual. Per a això, es va administrar a 180 estudiants, una adaptació del qüestionari EMID (Avaluació del Model d'Innovació Docent) que valorava diversos aspectes, com: les activitats autònomes, el sistema d'avaluació continuada i el campus virtual amb Moodle. Els resultats de l'estudi mostren que els estudiants valoren positivament aquests aspectes, especialment el sistema metodològic d'ensenyament-aprenentatge-avaluació, mitjançant el campus virtual, així com els materials teòric-pràctics de l'assignatura dissenyats pels estudiants.

Paraules clau


Innovació docent; Opinió estudiants; Campus virtual; Semipresencialitat; Espai Europeu d'Educació Superior

Text complet:

PDF (Español)

Referències


Arteaga Sánchez, R., y Duarte Hueros, A. (2010). Motivational factors that influence the acceptance of Moodle using TAM. Computers in human behavior, 26, 1632-1640.

Balluerka, N., Rodríguez, M., Gorostiaga, A., y Vergara, A.I. (2008). Development of a questionnaire to evaluate pilot schemes adapting undergraduate courses to the requirements of the European Higher Education Area (EHEA). European Psychologist, 13(3), 222-226.

Bono, R., Arnau, J., y Blanca, Mª.J. (2005). Tecnologías de la información y comunicación en la enseñanza de diseños experimentales y aplicados. Psicothema, 18(3), 646-651.

Coll, C., Rochera, M. J., Mayordomo, R.M., y Naranjo, M. (2007). Continuous assessment and support for learning: an experience in educational innovation with ICT support in higher education. Electronic Journal of Research in Educational Psychology, 13(5), 1696-2095.

López-Fernández, O., y Rodríguez-Illera, J. L. (2009). Investigating university students’ adaptation to a digital learner course portfolio. Computers & Education, 52, 608-616.

López Fernández, O., Viader Junyent, M., Cosculluela Mas, A., Malapeira Gas, J.M., Rifà Ros, X., y Cifre León, I. (2008). Encuesta de innovación docente universitaria en Diseños experimentales y aplicados implementada en un campus virtual Moodle. Ponencia presentada en el Congreso de Metodología de Encuestas, 2008, septiembre, Córdoba, España: IESA y Universidad de Córdoba.

López Fernández, O., Viader Junyent, M., Cosculleula Mas, A., Honrubia Serrano, M. L., y Malapeira Gas, J. M. (2010). Diseños experimentales y aplicados: innovación en evaluación continuada basada en el feedback evaluativo del aprendizaje autónomo a través del CV y el sistema de pruebas de validación. Ponencia presentada en el VI Congreso Internacional de Docencia e Innovación Universitaria, Barcelona, Julio 2010.

Martín-Blas, T., y Serrano-Fernández, A. (2009). The role of new technologies in the learning process: Moodle as a teaching tool in Physics. Computers & Education, 52, 35-44.

Martínez, R. J., y Moreno, R. (2007). Validity of academic work indicators in the projected European Higher Education Area. Higher Education, 53, 739-747.

Martínez Martín, M., y Viader Junyent, M. (2008). Reflexiones sobre aprendizaje y docencia en el actual contexto universitario. La promoción de equipos docentes. Revista de Educación (número extraordinario), 213-234.

Chao, I. T. (2008). Moving to Moodle. Reflections two years later. Educause Quaterly, 3, 46-52.

Universitat de Barcelona (2006a). Normes reguladores de l’avaluació i la qualificació dels aprenentatges. Barcelona: Publicacions i Edicions.

Universitat de Barcelona (2006b). Normes reguladores dels plans docents de les assignatures per als ensenyaments de la Universitat de Barcelona segons les directrius de l’Espai Europeu d’Educació Superior. Barcelona: Publicacions i Edicions.

Universitat de Barcelona (2007). Proyecto Piloto del Campus Virtual de la UB. Universitat de Barcelona: Area de tecnologies – Equip Campus. Recuperado en Octubre 2010: http://campusvirtual.ub.edu/file.php/41/Documentacio_del_Campus/0607Avaluacio_CV_Estudiants.pdf

Viader, M., López, O., Rifà, X., Cifré, I., Cosculluela, A., y Malapeira, J. M. (2007). Incorporació de la plataforma Moodle com a eina de suport a la docència del marc europeu en l’assignatura Dissenys experimentals i aplicats. Ponencia presentada en la Quarta Trobada de Professorat de Ciències de la Salud, 2007, junio, Barcelona, España: Universitat de Barcelona.
DOI: https://doi.org/10.1344/reire2012.5.1514Copyright (c) 2012 Olatz López Fernández, Manel Viader Junyent, Antonio Cosculluela Mas, Mª Luisa Honrubia Serrano, Joan Mª Malapeira Gas, Lucia Pirla Buil, Nuria Aparicio López, Lorena Manzano Díaz

Llicència de Creative Commons
Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement 4.0 Internacional de Creative Commons
RCUB RCUB Declaració ètica Avís Legal Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la Investigació Universitat de Barcelona