Classificació de proves no paramètriques. Com aplicar-les en SPSS

Vanesa Berlanga-Silvente, María-José Rubio-Hurtado

Resum


Les proves no paramètriques engloben una sèrie de proves estadístiques, que tenen com a denominador comú l'absència de assumpcions sobre la llei de probabilitat que segueix la població de la qual ha estat extreta la mostra. Per aquesta raó és comú referir-s'hi com a proves de distribució lliure. A l'article es descriuen i treballen les proves no paramètriques ressaltant el seu fonament i les indicacions per al seu ús quan es tracta d'una sola mostra (Chi-quadrat), de dues mostres amb dades independents (U de Mann-Whitney), de dues mostres amb dades relacionades (T de Wilcoxon), de diverses mostres amb dades independents (H de Kruskal-Wallis) i de diverses mostres amb dades relacionades (Friedman).

Paraules clau


Estadística no paramètrica; Prova no paramètrica; U de Mann-Whitney; T de Wilcoxon; H de Kruskal-Wallis; Friedman

Text complet:

PDF (Español)

Referències


Ferrán Aranaz, M. (2002) Curso de SPSS para Windows. Madrid: McGraw-Hill.

Pérez Juste, R., García Llamas, J.L., Gil Pascual, J.A. y Galán González, A. (2009) Estadística aplicada a la Educación. Madrid: UNED - Pearson.

Rubio Hurtado, M. J. y Berlanga Silvente, V. (2012) Cómo aplicar las pruebas paramétricas bivariadas t de Student y ANOVA en SPSS. Caso práctico. En línea REIRE, Revista d’Innovació i Recerca en Educació, Vol. 5, núm. 2, 83-100. Accesible en: http://www.ub.edu/ice/reire.htm

Visauta Vinacua, B. (2007) Análisis estadístico con SPSS 14: Estadística básica (3a ed.). Madrid: McGraw-Hilll Interamericana.
DOI: https://doi.org/10.1344/reire2012.5.2528Copyright (c) 2012 Vanesa Berlanga Silvente y María José Rubio Hurtado

URL de la llicència: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
RCUB RCUB Declaració ètica Avís Legal Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la Investigació Universitat de Barcelona