Incorporació de petites seqüències de cinema comercial en l’ensenyament de les drogodependències. Assaig pilot en l'assignatura de Toxicologia

Miguel Rodamilans-Pérez, Jesús Gómez-Catalán, María-Esther Piqué-Benages, Joan Llobet Mallafré, Antoni Gual-Solé, Carme Barrot-Feixat, Elisabet Teixidó-Condomines, Núria Boix-Sabrià

Resum


El Grup d'Innovació Docent Orfila, en el seu projecte per millorar la qualitat de la docència, està assajant la utilització del cinema amb finalitat didàctica. El material didàctic que hem desenvolupat en aquest projecte són petites seqüències de pel·lícules comercials de 3 a 5 minuts, per ser utilitzades com a elements il·lustratius del procés addictiu. Se seleccionen escenes de la filmografia i s'adeqüen als nostres programes docents. Es recull l'opinió dels professors participants, així com la dels alumnes, mitjançant una entrevista personal i una enquesta d'opinió, respectivament. De les entrevistes als professors i de les enquestes d'opinió dels alumnes, es dedueix un alt grau de satisfacció.

Paraules clau


Comunicació audiovisual; Drogodependències; Eina educativa; Petites seqüències curtes; Pel·lícules comercials; Toxicologia

Text complet:

PDF (Español)

Referències


American Psychiatric Association APA. (2005). DSM-IV- TR. Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales. Barcelona: Masson.

Bravo, J.L. (1996). ¿Qué es el vídeo educativo? Comunicar, 6, 100-105.

Cape, G. (2009). Movies as a vehicle to teach addiction medicine. International Review of Psychiatry, 21, 213-217.

Darbyshire, D., Baker, P. (2011). El cine en la formación médica. ¿Ha tenido acogida? Revista de Medicina y Cine, 7, 8-14.

De la Torre, S. (2005). Aprendizaje integrado y cine formativo. S. de la Torre, M.A. Pujol, N. Rajadell (Coords.), El cine, un Entorno Educativo (pp. 13-55). Madrid: Narcea.

Ferrés, J. (1994). Vídeo y educación. Barcelona: Ediciones Paidós Ibérica, S.A.

Ferrés, J. (2008). Cine y educación: ¿desconocidos, rivales o aliados? Educación Social, 39, 13-29.

Icart-Isern, M. T. (2008). Metodología de la investigación y cine comercial: claves de una experiencia docente. Educación Médica, 11, 13-18.

Koren, G. (1993). Awakenings: Using a popular movie to teach clinical pharmacology. Clinical Pharmacology and Therapeutics, 53, 3-5.

Loscos, J., Baños, J.E., Loscos, F. y De la Cámara, J. (2006). Medicina, cine y literatura: una experiencia docente en la Universidad Autónoma de Barcelona. Revista de Medicina y Cine, 4, 1-7.

Pais de Lacerda, A. (2005). Educación médica: la adicción y el cine (Drogas y juego como búsqueda de la felicidad). Revista de Medicina y Cine, 1, 95-102.

Poseck, B. V. (2006). Locura y cine: claves para entender una historia de amor reñido. Revista de Medicina y Cine, 2, 80-88.

Weber, C. M. y Silk, H. (2007). Movies and Medicine: An Elective Using Film to Reflect on the Patient, Family, and Illness. Family Medicine, 39, 317-319.
DOI: https://doi.org/10.1344/reire2013.6.1614Copyright (c) 2013 Miguel Rodamilans Pérez, Jesús Gómez-Catalán, Ester Piqué Benages, Joan Maria Llobet Mallafré, Antoni Gual Solé, Carme Barrot Feixat, Elisabet Teixidó Condomines, Núria Boix Sabrià

URL de la llicència: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
RCUB RCUB Declaració ètica Avís Legal Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la Investigació Universitat de Barcelona