El centre orientador. Del present al futur

Antoni Giner, Xavier Monferrer-Troncho, Carme Vanrell-Moreno

Resum


L’article aporta el resultat del treball de recerca i reflexió dut a terme pel Grup de Recerca en Acció Tutorial (GRAT) de l’ICE de la UB, amb l’objectiu de definir el camí en la construcció dels centres orientadors. Pensem que un centre educatiu ha d’incorporar l’orientació com a eix vertebrador de la seva praxis docent. En l’article s’aporta un model basat en el treball interdisciplinari i en xarxa dels diferents membres de la comunitat educativa, que es complementa amb el treball, ja tradicional en els centres docents, amb diferents serveis externs per tal de configurar el centre orientador. Finalment, es donen orientacions per als centres educatius de secundària per avançar en la construcció com a centre orientador.

Paraules clau


Centre orientador; Tutoria; Orientació; Secundària

Text complet:

PDF

Referències


Albertí, S. (1991). Diccionari de la Llengua Catalana. Barcelona: Albertí.

Álvarez, M., et al. (2006). La acción tutorial: su concepción y su pràctica. Madrid: Ministeri d’Educació i Ciència, Secretaria General Tècnica.

Bisquerra, R. (coord.) (2002). La pràctica de la orientación i la tutoria. Bilbao: Cisspraxis.

Bisquerra, R. (2009). Psicopedagogía de las emociones. Madrid: Editorial Síntesis, SA.

Blakemore, S. J., Frith, V. (2011). Cómo aprende el cerebro. Las claves para la educación. Barcelona: Editorial Planeta, SA.

Gardner, H. (1987). Estructura de la mente: la teoría de las múltiples inteligencias. Mèxic: Fondo de Cultura Económica.

Giner, A. (2011). Construcció de la identitat professional del tutor o la tutora de secundària. Tesi doctoral: www.tdx.cat/bitstream/10803/51514/1/AGT_TESI.pdf (Consultado el 14-01-2012)

Giner, A.; Puigardeu, O. (2008). La tutoria i el tutor. Estrategias para su práctica. Barcelona: Editorial Horsori.

Rodríguez Moreno, M.L. (1988). Orientación educativa. Barcelona: CEAC.

Sabaté, J. (2006). La tutoria y la orientación en el siglo XXI. ISBN 84-8063-808-7, pàg. 207-214.

Sternberg, R. J. (1985). Beyond IQ: A triarchic theory of human intelligence. New York: Cambridge University Press.

Vigotsky, L.S. (1962). Pensamiento i lenguaje. Buenos Aires: La Pléyade.
DOI: https://doi.org/10.1344/reire2013.6.2628Copyright (c) 2013 Antoni Giner-Tarrida, Xavier Monferrer-Troncho, Carme Vanrell-Moreno

URL de la llicència: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
RCUB RCUB Declaració ètica Avís Legal Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la Investigació Universitat de Barcelona