El Pràcticum al grau de Pedagogia de la Universitat de Barcelona: el mapa de la professió, la pràctica simulada i la immersió en una organització

Ruth Vilà Baños, Marta Burguet-Arfelis, Dolors Millan-Guash, Assumpta Aneas-Álvarez, Elena Noguera-Pigem, Núria Rajadell-Puiggròs

Resum


Es presenta el treball innovador que l’equip de coordinació del Pràcticum del grau de Pedagogia de la Universitat de Barcelona ha elaborat per organitzar les assignatures vinculades a la pràctica dels professionals de la pedagogia. Amb la finalitat de preparar els futurs professionals en els aspectes més pràctics de la seva formació, s’estructuren tres assignatures: Professionalització i Sortides Laborals, Pràctiques d’Iniciació Professional i Pràctiques Externes. En aquestes assignatures es treballa de forma innovadora el perfil del pedagog i el mapa de la professió, a primer curs del grau; la pràctica simulada a través de casos, a tercer, i la immersió en una organització, com a pràctica externa, acompanyada dels seminaris de pràctica reflexiva.

Paraules clau


Pràcticum; Pedagogia; Innovació; Avaluació; Professionalització

Text complet:

PDF

Referències


Aneas, A; Burguet, M; Millán, D; Noguera, E; Rajadell, N. i Vilà, R. (2012). Guia pràctiques externes del Grau de pedagogia UB per l'alumnat. Dipòsit digital de la UB. Consultat el 14 de febrer de 2013 a: http://hdl.handle.net/2445/32364

ANECA (2004). Llibre Blanc Títol de Grau en Pedagogia i Educació social. Consultat el 14 de febrer de 2013 a: http://www.aneca.es/var/media/150392/libroblanco_pedagogia1_0305.pdf

Besalú, X. i Feu, J. (coord., ed.) (2009). Pedagogia- Professionals de l’educació i la cultura. Girona: CCG Edicions.

Bordas, I.; Cabrera, F.; Fortuny, M.; Rodríguez-Lajo, M. (coord.) (1995). Les sortides professionals del llicenciat en pedagogia. Barcelona: Publicacions de la Universitat de Barcelona.

Bordas, I.; Cabrera, F.; Millán, M.D.; Rajadell, N.; Rodríguez-Lajo, M. (2001). Guia del pràcticum de la llicenciatura de Pedagogia. Barcelona: Edicions de la Universitat de Barcelona.

Cabrera, F.; Millán, D. i Romans, M. (coords.) (2001). Formació a les organitzacions: Un camp obert als professionals de la pedagogia. Barcelona: Publicacions Universitat de Barcelona.

Consell de Govern de la UB (2012) Normativa de pràctiques acadèmiques externes dels estudiants de la Universitat de Barcelona. Consultat el 14 de febrer de 2013 a: http://www.boe.es/boe_catalan/dias/2011/12/10/pdfs/BOE-A-2011-19362-C.pdf

Coordinació del Pràcticum (2013a). Procediment d’Oferta General de places de pràctiques. Consultat el 14 de febrer de 2013 a: http://hdl.handle.net/2445/33733

Coordinació del Pràcticum (2013b). Procediment de Pràctiques autoassignades. Consultat el 14 de febrer de 2013 a: http://hdl.handle.net/2445/33734

Coordinació del Pràcticum (2013c). Procediment de Reconeixement de l’experiència laboral com a Pràctiques. Consultat el 14 de febrer de 2013 a: http://hdl.handle.net/2445/33736

Coordinació del Pràcticum (2013d). Valoració de les II Jornades Construïm el Pràcticum del Grau de Pedagogia. Consultat el 14 de febrer de 2013 a: http://hdl.handle.net/2445/33738

COPEC (2006). Codi de deontologia del Col·legi de pedagogs de Catalunya. Normes d’actuació pedagògica. Consultat el 14 de febrer de 2013 a: http://www.pedagogs.cat/doc/codi_deontologia.pdf

García Suárez, José A. (2006). Què és l'Espai Europeu d'Educació Superior? El repte de Bolonya: preguntes i respostes. Barcelona: Publicacions i Edicions UB. Consultat el 14 de febrer de 2013 a: http://www.publicacions.ub.es/liberweb/eees/

Vilà, R; Aneas, A; Burguet, M; Millan, D; Noguera, E. i Rajadell, N. (2012). Guia Pràctiques Externes del Grau de Pedagogia UB per a les organitzacions. Dipòsit digital de la UB. Consultat el 14 de febrer de 2013 a: http://hdl.handle.net/2445/32365
DOI: https://doi.org/10.1344/reire2014.7.1716Copyright (c) 2014 Ruth Vilà Baños, Marta Burguet-Arfelis, Assumpta Aneas-Álvarez, Núria Rajadell-Puiggròs, Elena Noguera-Pigem, Dolors Millan-Guash

URL de la llicència: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
RCUB RCUB Declaració ètica Avís Legal Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la Investigació Universitat de Barcelona