Estudi de l'abandonament a les universitats públiques catalanes. L'anàlisi de dues cohorts de la base de dades UNEIX

Autors/ores

  • Pilar Figuera Gazo Universitat de Barcelona (UB)
  • Ma. Del Pilar (María del Pilar) Aparicio Chueca Universitat de Barcelona (UB)
  • María-Luisa Rodríguez Universitat de Barcelona (UB)
  • Natalia Jaría Chacón Universitat de Barcelona (UB)
  • Ernest Pons Fanals Universitat de Barcelona (UB)
  • Màrius Domínguez-Amorós Universitat de Barcelona (UB)
  • Immaculada Dorio-Alcaraz Universitat de Barcelona
  • Montserrat Freixa-Niella Universitat de Barcelona
  • Mercedes Torrado-Fonseca Universitat de Barcelona
  • Xavier Ma. Triadó i Ivern Universitat de Barcelona

DOI:

https://doi.org/10.1344/reire2010.3.2322

Paraules clau:

Abandonament universitari, Tipologies d’abandonament, Perfil d’estudiants

Resum

L’abandonament universitari és un fenomen cada vegada més preocupant, ja que les magnituds que pren aquest són considerables, tant en l’àmbit d’Espanya –xifrat en una taxa del 40 %–, com pel que fa a Catalunya –taxa del 30 %–. El present article pretén plasmar l’estat de la qüestió pel que fa a l’abandonament i, en concret, se centra a aprofundir en l’estudi d’aquest fenomen a les universitats públiques catalanes identificant les tipologies d’abandonament que es poden donar i quins són els perfils d’estudiants que el protagonitzen. Des d’un punt de vista empíric, es realitza un estudi sobre la dimensió que presenta l’esmentat fenomen en dues cohorts a les universitats catalanes tenint en compte el perfil de l’estudiant en cada moment temporal de la seva trajectòria acadèmica. Per acabar, atenent a la preocupació per l’eficiència i l’eficàcia del sistema universitari, s’indiquen alguns suggeriments per intentar reduir aquest fenomen i millorar la sistematització de la recollida de dades.

Biografies de l'autor/a

Pilar Figuera Gazo, Universitat de Barcelona (UB)

Grup de Recerca de Transicions Acadèmiques i Laborals (TRALS)

Ma. Del Pilar (María del Pilar) Aparicio Chueca, Universitat de Barcelona (UB)

Grup GROE i GIDCOE de la UB Prof. Titular Dept Economia i Organització d'Empreses

María-Luisa Rodríguez, Universitat de Barcelona (UB)

Grup TRALS de la UB

Natalia Jaría Chacón, Universitat de Barcelona (UB)

Grups GROE i GIDCOE de la UB

Ernest Pons Fanals, Universitat de Barcelona (UB)

Grup GIDCOE de la UB

Màrius Domínguez-Amorós, Universitat de Barcelona (UB)

Fac. Economia i Empresa de la UB

Immaculada Dorio-Alcaraz, Universitat de Barcelona

Grup TRALS de la UB

Montserrat Freixa-Niella, Universitat de Barcelona

Grup TRALS de la UB

Mercedes Torrado-Fonseca, Universitat de Barcelona

Grup TRALS de la UB

Xavier Ma. Triadó i Ivern, Universitat de Barcelona

Grup de Recerca en Organització d'Empreses (GROE) Grup d'Innovació Docent Consolidat en Organització d'Empreses (GIDCOE)

Referències

AGÈNCIA PER A LA QUALITAT DEL SISTEMA UNIVERSITARI DE CATALUNYA (AQU) (2007). El sistema universitari públic català 2000-2005: una perspectiva des de l’avaluació d’AQU Catalunya. Barcelona: AQU Catalunya.

BEAN, J.P. (1980). «The synthesis and test of causal model of student attrition». A: Research in Higher Education, vol. 12, núm. 2, pàg. 155-187.

BEAUPÈRE, N. [et al.] (2007). L’abandon des études supérieures. Rapport réalisé pour l’Observatoire national de la vie étudiante. París: La Documentation Française. (Col. Panorama des Savoirs).

BERGER, J.B.; LYON, S.C. (2005). «Past to present: A historical look at retention». A: SEIDMAN, A. [ed.]. College Student Retention: Formula for Student Success. Greenwood Publishing Group.

BERKNER, L. [et al.] (2007). Persistence and Attainment of 2003-04. Beginning Postsecondary Students: After Three Years. US Departament of Education. Institute of Education Sciences. National Center for Education Statistics. <http://nces.ed.gov/pubsearch/pubsinfo.asp?pubid=2007169> [Consulta: 30 abril 2010].

BOURDAGES, L. (1996). «La persistance et la no-persistance aux études universitaires sur campus et en formation à distance». A: Distances, vol. 1, núm. 1, pàg. 51-67.

CASTAÑO, E., GALLÓN, S., GÓMES, K. i VASQUES, J. (2008). «Análisis de los factores asociados a la deserción estudiantil en la Educación Superior: un estudio de caso.» A: Revista de Educación, 345, pàg. 255-280.

FIGUERA, P.; RODRÍGUEZ, M.L. [coord.] (2007). Reflexiones en torno al balance de competencias. Concepto y herramientas para la construcción del proyecto profesional. Barcelona: Edicions Universitat de Barcelona.

GAIRÍN, J.; FIGUERA, P. i TRIADÓ, X. (2010). Estudi per analitzar dades i causes de l’abandonament dels estudiants a la universitat. AQU, Generalitat de Catalunya.

RODRÍGUEZ, S.; FITA, E.; TORRADO, M. (2004). «El rendimiento académico en la transición secundaria-universidad». A: Revista de Educación, núm. 334, pàg. 391-414.

SALVADOR, L.; GARCÍA-VALCÁRCEL, A. M. (1989). El rendimiento académico en la Universidad de Cantabria: abandono y retraso en los estudios. Madrid: CIDE.

SOUTHERLAND, J. NATHANIEL (2006). Formulating a New Model of College Choice and Persistence. Ponència presentada a l’ASHE Annual Conference (3 novembre 2006).

SPADY, W. G. (1970). «Dropout from higher education: An interdisciplinary review and synthesis». A: Interchange, vol. 1, núm. 1, pàg. 64-85.

TINTO, V. (1975). «Dropout from higher education: A theoretical synthesis of recent research». A: Review of Educational Research, vol. 45, núm. 1, pàg. 89-125.

TRIADÓ, X. (2008). «El aprendizaje en Ciencias Sociales mediante el uso de casos audiovisuales. Instrumento de aprendizaje, motivación y mejora de la comprensión educativa». A: Innovación Educativa, núm. 18, pàg. 213-222.

YOKE, M. (1998). «Non-completion of undergraduate study: some implications for policy in higher education». A: Journal of Higher Education Policy and Management, vol. 20, núm. 2, pàg. 189- 201.

Descàrregues

Publicades

2010-07-19

Com citar

Figuera Gazo, P., Aparicio Chueca, M. D. P. (María del P., Rodríguez, M.-L., Jaría Chacón, N., Pons Fanals, E., Domínguez-Amorós, M., Dorio-Alcaraz, I., Freixa-Niella, M., Torrado-Fonseca, M., & Triadó i Ivern, X. M. (2010). Estudi de l’abandonament a les universitats públiques catalanes. L’anàlisi de dues cohorts de la base de dades UNEIX. REIRE Revista d’Innovació I Recerca En Educació, 3(2), 16–36. https://doi.org/10.1344/reire2010.3.2322

Número

Secció

Articles de recerca

Articles més llegits del mateix autor/a