Estimulant la creativitat i l’esperit crític dins de l’escola a través de la robòtica i la intel·ligència artificial: un cas d’estudi al sud de l’Índia

Autors/ores

  • Eduard Muntaner-Perich Universitat de Girona

DOI:

https://doi.org/10.1344/reire2012.5.1515

Paraules clau:

Aprenentatge, Creativitat, Tecnologies de la informació i la comunicació, Robòtica educativa, Intel·ligència artificial, Cooperació al desenvolupament

Resum

En el món ràpidament canviant d’avui en dia cada cop és més evident que l’èxit no està només basat en què sabem o quant sabem, sinó en la nostra habilitat per pensar i actuar de manera creativa. Malauradament, en la majoria dels casos els models d’aprenentatge tradicionals de les escoles no solen estar enfocats a desenvolupar el pensament creatiu. Aquest problema s’accentua encara més als països en vies de desenvolupament, on la creativitat ben utilitzada podria convertir-se en una eina fonamental per reduir la pobresa i en un motor important per al desenvolupament humà sostenible. Aquest article descriu un projecte pilot finançat per la Universitat de Girona, que combina innovació educativa i cooperació al desenvolupament, i que s’ha dut a terme a Shanti Bhavan, una escola rural del sud de l’Índia. El projecte, basat en la teoria del construccionisme, ha consistit en uns tallers en els quals, a través de les tecnologies de la informació i la comunicació (concretament treballant la robòtica i la intel•ligència artificial), s’ha estimulat la creativitat i l’esperit crític dels nens. A més, simultàniament i a través del joc i l’exploració, s’ha fet un reforç no formal de les assignatures que plantegen més problemes a l’Índia rural. L’objectiu a llarg termini és que aquests nens esdevinguin agents del canvi, creatius i innovadors, de les seves pròpies comunitats, i que, compromesos amb la seva realitat social, siguin capaços de proposar noves alternatives per millorar la seva qualitat de vida i engeguin projectes per crear riquesa en els diferents àmbits socials. Els resultats són sis tallers executats satisfactòriament, amb la continuació del projecte assegurada i amb el disseny d’un model que permetrà reproduir el projecte en altres indrets. Aquest article fa un resum del projecte, dels resultats, de les lliçons apreses i dels treballs futurs.

Biografia de l'autor/a

Eduard Muntaner-Perich, Universitat de Girona

Agents Research Lab. Universitat de Girona

Referències

Anderson, L. W.; Krathwohl, D. (2001). A Taxonomy for Learning, Teaching and Assessing: a Revision of Bloom’s Taxonomy of Educational Objectives. Nova York: Longman.

Bloom, B. S. (1956). Taxonomy of Educational Objectives, Handbook I: The Cognitive Domain. Nova York: David McKay Co Inc.

Cambodia~p.r.i.d.e (2010). Providing Rural Innovative Digital Education. <http://www.cambodiapride.org/> [Consulta: octubre 2011]

Dale, E. (1954). Audio-visual methods in teaching. Nova York: Dryden.

Dias, M. B.; Mills-Tettey, G. A.; Nanayakkara, T. (2005). «Robotics, Education, and Sustainable Development». Actes de la 2005 IEEE International Conference on Robotics and Automation, 4248–4253.

Dias, M. B.; Browning, B.; Mills-Tettey, G. A.; Amanquah, N.; El-Moughny, N. (2007). «Undergraduate Robotics Education in Technologically Underserved Communities». Actes de l’IEEE International Conference on Robotics and Automation, 1387-1392.

Enginycat (2010). Memòria Enginycat 2009 [en línia]. Recull de premsa. Departament d’Innovació, Universitats i Empreses. http://www.enginycat.cat/archivo/descarregues/Memoria%20Enginycat%202008-2010.pdf [Consulta: octubre 2011]

George, A. (2005). India Untouched: The Forgotten Face of Rural Poverty. Writers’ Collective.

Google (2010). Google Project 10 to the 100. <http://www.project10tothe100.com/ideas.html> [Consulta: octubre 2011]

Kozma, R.; Wagner, D. (2006). «Reaching the most disadvantaged with ICT: What works?» A: R. Sweet i D. Wagner (ed.), ICT in non-formal and adult education: Supporting out-of-school youth and adults (97-120). París: OECD.

Maloney, J.; Burd, L.; Kafai, Y.; Rusk, N.; Silverman, B.; Resnick, M. (2004). «Scratch: A Sneak Preview». Actes de la Creating, Connecting and Collaborating through Computing, International Conference on, 104-109.

Martin, F.; Mikhak, B.; Resnick, M.; Silverman, B.; Berg, R. (2000). «To Mindstorms and Beyond: Evolution of a Construction Kit for Magical Machines». A: A. Druin i J. Hendler (ed.), Robots for Kids: Exploring New Technologies for Learning. Morgan Kaufmann Publishers.

Mills-Tettey, G. A.; Dias, M. B.; Browning, B.; Amanquah, N. (2007). «Teaching technical creativity through Robotics: A case study in Ghana». Taller sobre IA i TIC per al desenvolupament (TICD) a la 12th International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI’07).

Mukerjee, A.; Kulkarni, A.; Verma, S.; Singh, R.; Agarwal, A. (2004). «Low-Cost Interfaces for Learning Programming». Actes de la International Conference on Engineering Education Gainesville.

Muntaner-Perich, E. (2009). Blog Com gotes a l’oceà. <http://www.eduard.cat/search/label/voluntariat/> [Consulta: octubre 2011]

Papert, S. (1980). Mindstorms: Computers, Children and Powerful Ideas. Nova York: Basic Books.

Piaget, J. (1955). The Child’s Construction of Reality. Londres: Routledge and Kegan Paul.

Resnick, M. (2007). «Sowing the Seeds for a More Creative Society». Learning & Leading with Technology, 35, 4, 18-22. International Society for Technology in Education (ISTE).

Shanti Bhavan (2010). Shanti Bhavan School, The George Foundation. <http://www.shantibhavanonline.org/> [Consulta: octubre 2011]

The LEGO Group (2007). LEGO-Mindstorms Brochure. <http://www.lego.com/education/download/LME_Brochure.pdf> [Consulta: octubre 2011]

Urrea, C. (2001). «Designing Robotic Artifacts: Rural School-Community Collaboration for Learning». Thinkcycle workshop. Boston.

Vygotsky, L. S. (1978). Mind in society: The development of higher psychological processes. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Descàrregues

Publicades

2012-01-09

Com citar

Muntaner-Perich, E. (2012). Estimulant la creativitat i l’esperit crític dins de l’escola a través de la robòtica i la intel·ligència artificial: un cas d’estudi al sud de l’Índia. REIRE Revista d’Innovació I Recerca En Educació, 5(1), 78–97. https://doi.org/10.1344/reire2012.5.1515

Número

Secció

Articles d'innovació