Classificació de proves no paramètriques. Com aplicar-les en SPSS

Autors/ores

  • Vanesa Berlanga-Silvente Universitat de Barcelona
  • María-José Rubio-Hurtado Universitat de Barcelona

DOI:

https://doi.org/10.1344/reire2012.5.2528

Paraules clau:

Estadística no paramètrica, Prova no paramètrica, U de Mann-Whitney, T de Wilcoxon, H de Kruskal-Wallis, Friedman

Resum

Les proves no paramètriques engloben una sèrie de proves estadístiques, que tenen com a denominador comú l'absència de assumpcions sobre la llei de probabilitat que segueix la població de la qual ha estat extreta la mostra. Per aquesta raó és comú referir-s'hi com a proves de distribució lliure. A l'article es descriuen i treballen les proves no paramètriques ressaltant el seu fonament i les indicacions per al seu ús quan es tracta d'una sola mostra (Chi-quadrat), de dues mostres amb dades independents (U de Mann-Whitney), de dues mostres amb dades relacionades (T de Wilcoxon), de diverses mostres amb dades independents (H de Kruskal-Wallis) i de diverses mostres amb dades relacionades (Friedman).

Biografies de l'autor/a

Vanesa Berlanga-Silvente, Universitat de Barcelona

Professora, Dept. MIDE, Fac. Pedagogia

María-José Rubio-Hurtado, Universitat de Barcelona

Profesora del Departamento de Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación (MIDE) de la facultad de Pedagogía.

Referències

Ferrán Aranaz, M. (2002) Curso de SPSS para Windows. Madrid: McGraw-Hill.

Pérez Juste, R., García Llamas, J.L., Gil Pascual, J.A. y Galán González, A. (2009) Estadística aplicada a la Educación. Madrid: UNED - Pearson.

Rubio Hurtado, M. J. y Berlanga Silvente, V. (2012) Cómo aplicar las pruebas paramétricas bivariadas t de Student y ANOVA en SPSS. Caso práctico. En línea REIRE, Revista d’Innovació i Recerca en Educació, Vol. 5, núm. 2, 83-100. Accesible en: http://www.ub.edu/ice/reire.htm

Visauta Vinacua, B. (2007) Análisis estadístico con SPSS 14: Estadística básica (3a ed.). Madrid: McGraw-Hilll Interamericana.

Descàrregues

Com citar

Berlanga-Silvente, V., & Rubio-Hurtado, M.-J. (2012). Classificació de proves no paramètriques. Com aplicar-les en SPSS. REIRE Revista d’Innovació I Recerca En Educació, 5(2), 101–113. https://doi.org/10.1344/reire2012.5.2528

Número

Secció

Articles metodològics