Anàlisi discriminant mitjançant SPSS

Autors/ores

  • Mercedes Torrado-Fonseca Universitat de Barcelona
  • Vanesa Berlanga-Silvente Universitat de Barcelona

DOI:

https://doi.org/10.1344/reire2013.6.26210

Paraules clau:

Anàlisi discriminant, Classificació de dades i subjectes, Predicció, Poder de discriminació

Resum

L'anàlisi discriminant és un mètode estadístic pel qual es busca conèixer quines variables, mesures en objectes o individus, expliquen millor l'atribució de la diferència dels grups als quals pertanyen aquests objectes o individus. És una tècnica que ens permet comprovar fins a quin punt les variables independents considerades en la investigació classifiquen correctament els subjectes o objectes. Es mostren i expliquen els principals elements que es relacionen amb el procediment per dur a terme l'anàlisi discriminant i la seva aplicació utilitzant el paquet estadístic SPSS versió 18 per al desenvolupament del model estadístic, les condicions per a l'aplicació de l'anàlisi, l'estimació i interpretació de les funcions discriminants, els mètodes de classificació i la validació dels resultats.

Referències

Bisquerra, R. (1989). Análisis discriminante. En Rafael Bisquerra. Introducción conceptual al Análisis Multivariable. Un enfoque informático con los paquetes Spss, Bmdp, Lisrel y Spad (pp. 243-280). Barcelona: PPU.

Ferrán, A., M. (2001). Spss para windows – Análisis estadístico. España: McGraw Hill/Interamericana.

Gil, J.; García Jiménez, E. y Rodríguez Gómez, G. (2001). Análisis discriminante. Cuadernos de Estadística nº 12. Madrid: La Muralla.

Gondar, N., J. E. (2001). Análisis discriminante [En línea] Disponible en: http://www.estadistico.com/arts.html?20011112

Hernandez, J.; Ramírez, M.J. y Ferri, C. (2004). Introducción a la minería de datos. Madrid: Pearson educación.

Johnson, D., E. (2000). Métodos multivariados aplicados al análisis de datos. D.F. México: C. V., International Thomson Editores.

Lind, D.A., Marchal, W.G., Wathen, S.A. (2012). Estadística aplicada a los negocios y la economía. México D.F.: McGraw-Hill.

Pérez, C. (2004). Técnicas de análisis multivariante de datos. Aplicaciones con SPSS. Madrid: Pearson educación.

Pérez, C. y Santín, D. (2007). Minería de Datos: Técnicas y Herramientas. Madrid: Ediciones Paraninfo.

Silberschatz, A. (2007). Fundamentos de diseño de bases de datos (5ª ed.). Madrid: McGraw-Hill / Interamericana de España.

Valderrey, P. (2010). Técnicas de segmentación de mercados. Madrid: Starbook editorial.

Descàrregues

Com citar

Torrado-Fonseca, M., & Berlanga-Silvente, V. (2013). Anàlisi discriminant mitjançant SPSS. REIRE Revista d’Innovació I Recerca En Educació, 6(2), 150–166. https://doi.org/10.1344/reire2013.6.26210

Número

Secció

Articles metodològics

Articles més llegits del mateix autor/a

1 2 > >>