El joc tradicional i popular a l’escola primària: una proposta de l’educació física cap a la cessió d’autonomia

Autors/ores

  • Xavier Torrebadella Flix Universitat Autònoma de Barcelona
  • Annabel Becerro Mina Col·legi Dominiques de l’Anunciata (Castellar del Vallès)

DOI:

https://doi.org/10.1344/reire2013.6.2627

Paraules clau:

Educació primària, Educació física, Jocs populars i tradicionals, Unitat didàctica, Competències bàsiques

Resum

L’article recull el resum d’una unitat didàctica (UD) que es va aplicar a un grup d’alumnes de tercer de primària durant el període de pràctiques com a futura Mestra especialista en Educació Física. La UD està centrada en el marc de les competències bàsiques i parteix de la proposta d’interdisciplinarietat que ofereixen els jocs populars i tradicionals. Els objectius s’han concretat en la prescripció curricular de les habilitats motrius bàsiques i capacitats condicionals. La metodologia utilitzada s’ha desenvolupat a partir d’una proposta constructivista, facilitant als alumnes l’autogestió dels continguts, la cessió d’autonomia per a desenvolupar la sessió i la responsabilitat de compartir l’avaluació. La UD fixa l’atenció docent en explorar les reflexions de construcció personal i d’habilitats socials, que actualment es distancien i perden significat en les relacions interpersonals com l’empatia, el saber compartir o la resiliència. Com a conclusió es presenta l’anàlisi crítica d’aplicació de la UD i l’experiència docent viscuda.

Biografies de l'autor/a

Xavier Torrebadella Flix, Universitat Autònoma de Barcelona

Facultat de Ciències de l'Educació Departament de Didàctica de l'Expressió Musical, Plàstica i Corporal. Professor Associat.

Annabel Becerro Mina, Col·legi Dominiques de l’Anunciata (Castellar del Vallès)

Mestra especialista en Educació Física. Col·legi Dominiques de l’Anunciata (Castellar del Vallès)

Referències

Álvarez, P. (2012). Cada cual que aprenda su juego. Juegos Populares de la infancia como patrimonio de la educación física. Tándem. Didáctica de la Educación Física, 39, 99-106.

Barba, J. J., López, V. M., Aguilar, R., González, M., Gala, Á., i García, E. (2007). Aprender a correr con autonomía como aprendizaje relevante en Educación Física. Experiencias en primaria y secundaria. Lecturas: Educación física y deportes, 105. Consultat el 8 d’abril de 2012, a http://www.efdeportes.com/efd105/aprender-a-correr-como-aprendizaje-relevante-en-educacion-fisica.htm

Bantulà, J. (2006). La introducció dels jocs populars i tradicionals en l’educació escolar dels infants. Temps d’Educació, 30, 235-247.

Beltrán, D., Hernández, D. (2012). El desenvolupament de les competències en educació física: utopia o realitat? Revista Guix, 382, 27-33.

Blández, P. (2011). Los cinco pilares fundamentales de la Educación Física. EmásF, 12, 4-8.

Blázquez, D., Sebastiani, E. (ed.) (2009). Enseñar por competencias en educación física. Barcelona: Inde.

Boluda, G. (2012). El desenvolupament curricular de les competències: del marc curricular a les UP. Revista Guix, 382, 22-26.

Díaz, J. (2010). El desarrollo de la competencia matemática desde la educación física. Aula de Innovación Educativa, 189, 23-29.

Domènech, J. (2009). Elogi de l’educació lenta. Barcelona: Graó.

Dorado, G.P. (2009). Unidad didáctica de juegos populares extremeños. EmasF. Revista Digital de Educación Física, 8, 1-11.

Generalitat de Catalunya. Departament d’Educació (2009). Currículum educació primària. Barcelona: Servei de comunicació, Difusió i Publicacions.

Gertrudis, S. (2010). La pedagogia de Freinet i les competències bàsiques. Revista Guix, 364, 73-78.

Huizinga, J. (1957). Homo Ludens. Buenos Aires: Enece Editores.

Latorre, A. (2005). La investigación-acción. Conocer y cambiar la práctica educativa. Barcelona: Graó.

Lavega, P. (2000). Juegos y deportes populares y tradicionales. Barcelona: INDE.

Lavega, P., Lagardera, P., Planas, A., Molina, F., Costes, A., Sáez, U. (2006). Los juegos y deportes tradicionales en Europa: entre la tradición y la modernidad. Apunts d’Educació Física i Esports, 85, 68-81.

Lopéz, V., González, M., Barba, J.J. (2005). La participación del alumnado en la evaluación: la autoevaluación, la coevaluación y la evaluación compartida. Tándem. Didáctica de la Educación Física, 17, 21-37.

Martínez, M.A. (2009). Unidad Didáctica: Juegos populares murcianos. Lecturas: Educación física y deportes, 29. Consultat el 8 d’abril de 2012 a, http://www.efdeportes.com/efd129/unidad-didactica-juegos-populares-murcianos.htm

Montes, D. (2007). Juegos tradicionales de España. Revista digital de innovación y experiencias educativas, 14, 1-9.

Moreno, J.A., Gómez, A., Cervelló, E. (2010). Un estudio del efecto de la cesión de autonomía en la motivación sobre las clases de educación física. Motricidad. European Journal of Human Movement, 24, 15-27.

Moro, M. (2007). Quintiliano de Calahorra: Didáctica y estrategias educativas en la antigua Roma. Foro de Educación, 9, 125-132.

Naharro, V. (1818). Descripción de los juegos de infancia, los más propio a desenvolver sus facultades físicas y morales, y para servir de abecedario gimnástico. Madrid: Imp. Que fue de Fuentenebro.

Navarro, V. (1993). Juegos y deportes tradicionales. Fundamentos de educación física para la enseñanza primaria, vol. II. (p. 703-731). Barcelona: Inde.

Novella, A.M., Pérez-Escoda, N., Freixa, M. (2012). Elements del pràcticum que afavoreixen la transferència de competències. Temps d’Educació, 42, 233-250.

Ortega, V., Pérez, L., Guerrero, R. (2012). Los juegos populares y su influencia en el desarrollo de la competencia cultural y artística. Tándem. Didáctica de la Educación Física, 39, 93-108.

Pelegrín, A. (1990). Cada cual atienda su juego: de tradición oral y literatura. Madrid: Ed. Cincel.

Pubill, B. (2000). El jocs dels nostres iaios. Revista Guix, 265, 47-52.

Pubill, B. (2009). Els jocs populars i tradicionals a través de les auques. Revista Guix, 354, 56-62.

Ramírez, E. (2012). Cinc anys treballant per competències. Dels inicis als assessoraments en educació física. Revista Guix, 382, 17-21.

Rebollo, J.A. (2002). Juegos populares: una propuesta para la escuela. Retos. Nuevas tendencias en Educación Física, Deporte y Recreación, 3, 31-36.

Ruiz C. (2010). La Educación en la sociedad postmoderna: Desafíos y oportunidades. Revista Complutense de Educación, 1, 173-188.

Sanmartí, N. (2010). Avaluar per aprendre. L’avaluació per millorar els aprenentatges de l’alumnat en el marc del currículum per competències. Barcelona: Departament d’Educació, Generalitat de Catalunya.

Sebastián, E. (1993). L’avaluació de l’educació física en la reforma educativa. Apunts Educació Física i Esports, 31, 17-26.

Sebastiani, E.M., Delgado, M.A. (2009). Identificación y formación de las competencias del profesorado de educación física. Enseñar por competencias en educación física (p. 191-215). Barcelona: Inde.

Torrebadella, X. (2011a). Vicente Naharro y los juegos corporales en la educación física española de la primera mitad del siglo XIX. Ágora para la Educación física, 13, 165-182.

Torrebadella, X. (2011b). Repertorio bibliográfico inédito de la educación física y el deporte en España (1800-1939). Madrid: Fundación Universitaria Española.

Trigo, E. (1994). Aplicación del juego tradicional en el currículum de Educación Física. Barcelona: Paidotribo.

Vera, J.A. (2010). Dilemas en la negociación del currículum con el alumnado a partir de la cesión de responsabilidad de la evaluación en el aula de educación física. Revista de Investigación en Educación, 7, 72-82.

Vera, J.A., Moreno, J.A. (2009). ¿Debemos ceder responsabilidad a los alumnos para que participen en la evaluación en educación física? Tándem. Didáctica de la Educación Física, 29, 91-96.

Zabala. A. (coord.) (2011). Què, quan i com ensenyar les competències bàsiques a primària. Barcelona: Graó.

Zamorano, D. (2011). Contribuciones del Àrea de Educación Física al desarrollo de las competencias o interdisciplinariedad. EmásF, 8, 59-73.

Descàrregues

Publicades

2013-07-01

Com citar

Torrebadella Flix, X., & Becerro Mina, A. (2013). El joc tradicional i popular a l’escola primària: una proposta de l’educació física cap a la cessió d’autonomia. REIRE Revista d’Innovació I Recerca En Educació, 6(2), 100–118. https://doi.org/10.1344/reire2013.6.2627

Número

Secció

Articles d'innovació