El joc tradicional i popular a l’escola primària: una proposta de l’educació física cap a la cessió d’autonomia

Xavier Torrebadella Flix, Annabel Becerro Mina

Resum


L’article recull el resum d’una unitat didàctica (UD) que es va aplicar a un grup d’alumnes de tercer de primària durant el període de pràctiques com a futura Mestra especialista en Educació Física. La UD està centrada en el marc de les competències bàsiques i parteix de la proposta d’interdisciplinarietat que ofereixen els jocs populars i tradicionals. Els objectius s’han concretat en la prescripció curricular de les habilitats motrius bàsiques i capacitats condicionals. La metodologia utilitzada s’ha desenvolupat a partir d’una proposta constructivista, facilitant als alumnes l’autogestió dels continguts, la cessió d’autonomia per a desenvolupar la sessió i la responsabilitat de compartir l’avaluació. La UD fixa l’atenció docent en explorar les reflexions de construcció personal i d’habilitats socials, que actualment es distancien i perden significat en les relacions interpersonals com l’empatia, el saber compartir o la resiliència. Com a conclusió es presenta l’anàlisi crítica d’aplicació de la UD i l’experiència docent viscuda.

Paraules clau


Educació primària; Educació física; Jocs populars i tradicionals; Unitat didàctica; Competències bàsiques

Text complet:

PDF

Referències


Álvarez, P. (2012). Cada cual que aprenda su juego. Juegos Populares de la infancia como patrimonio de la educación física. Tándem. Didáctica de la Educación Física, 39, 99-106.

Barba, J. J., López, V. M., Aguilar, R., González, M., Gala, Á., i García, E. (2007). Aprender a correr con autonomía como aprendizaje relevante en Educación Física. Experiencias en primaria y secundaria. Lecturas: Educación física y deportes, 105. Consultat el 8 d’abril de 2012, a http://www.efdeportes.com/efd105/aprender-a-correr-como-aprendizaje-relevante-en-educacion-fisica.htm

Bantulà, J. (2006). La introducció dels jocs populars i tradicionals en l’educació escolar dels infants. Temps d’Educació, 30, 235-247.

Beltrán, D., Hernández, D. (2012). El desenvolupament de les competències en educació física: utopia o realitat? Revista Guix, 382, 27-33.

Blández, P. (2011). Los cinco pilares fundamentales de la Educación Física. EmásF, 12, 4-8.

Blázquez, D., Sebastiani, E. (ed.) (2009). Enseñar por competencias en educación física. Barcelona: Inde.

Boluda, G. (2012). El desenvolupament curricular de les competències: del marc curricular a les UP. Revista Guix, 382, 22-26.

Díaz, J. (2010). El desarrollo de la competencia matemática desde la educación física. Aula de Innovación Educativa, 189, 23-29.

Domènech, J. (2009). Elogi de l’educació lenta. Barcelona: Graó.

Dorado, G.P. (2009). Unidad didáctica de juegos populares extremeños. EmasF. Revista Digital de Educación Física, 8, 1-11.

Generalitat de Catalunya. Departament d’Educació (2009). Currículum educació primària. Barcelona: Servei de comunicació, Difusió i Publicacions.

Gertrudis, S. (2010). La pedagogia de Freinet i les competències bàsiques. Revista Guix, 364, 73-78.

Huizinga, J. (1957). Homo Ludens. Buenos Aires: Enece Editores.

Latorre, A. (2005). La investigación-acción. Conocer y cambiar la práctica educativa. Barcelona: Graó.

Lavega, P. (2000). Juegos y deportes populares y tradicionales. Barcelona: INDE.

Lavega, P., Lagardera, P., Planas, A., Molina, F., Costes, A., Sáez, U. (2006). Los juegos y deportes tradicionales en Europa: entre la tradición y la modernidad. Apunts d’Educació Física i Esports, 85, 68-81.

Lopéz, V., González, M., Barba, J.J. (2005). La participación del alumnado en la evaluación: la autoevaluación, la coevaluación y la evaluación compartida. Tándem. Didáctica de la Educación Física, 17, 21-37.

Martínez, M.A. (2009). Unidad Didáctica: Juegos populares murcianos. Lecturas: Educación física y deportes, 29. Consultat el 8 d’abril de 2012 a, http://www.efdeportes.com/efd129/unidad-didactica-juegos-populares-murcianos.htm

Montes, D. (2007). Juegos tradicionales de España. Revista digital de innovación y experiencias educativas, 14, 1-9.

Moreno, J.A., Gómez, A., Cervelló, E. (2010). Un estudio del efecto de la cesión de autonomía en la motivación sobre las clases de educación física. Motricidad. European Journal of Human Movement, 24, 15-27.

Moro, M. (2007). Quintiliano de Calahorra: Didáctica y estrategias educativas en la antigua Roma. Foro de Educación, 9, 125-132.

Naharro, V. (1818). Descripción de los juegos de infancia, los más propio a desenvolver sus facultades físicas y morales, y para servir de abecedario gimnástico. Madrid: Imp. Que fue de Fuentenebro.

Navarro, V. (1993). Juegos y deportes tradicionales. Fundamentos de educación física para la enseñanza primaria, vol. II. (p. 703-731). Barcelona: Inde.

Novella, A.M., Pérez-Escoda, N., Freixa, M. (2012). Elements del pràcticum que afavoreixen la transferència de competències. Temps d’Educació, 42, 233-250.

Ortega, V., Pérez, L., Guerrero, R. (2012). Los juegos populares y su influencia en el desarrollo de la competencia cultural y artística. Tándem. Didáctica de la Educación Física, 39, 93-108.

Pelegrín, A. (1990). Cada cual atienda su juego: de tradición oral y literatura. Madrid: Ed. Cincel.

Pubill, B. (2000). El jocs dels nostres iaios. Revista Guix, 265, 47-52.

Pubill, B. (2009). Els jocs populars i tradicionals a través de les auques. Revista Guix, 354, 56-62.

Ramírez, E. (2012). Cinc anys treballant per competències. Dels inicis als assessoraments en educació física. Revista Guix, 382, 17-21.

Rebollo, J.A. (2002). Juegos populares: una propuesta para la escuela. Retos. Nuevas tendencias en Educación Física, Deporte y Recreación, 3, 31-36.

Ruiz C. (2010). La Educación en la sociedad postmoderna: Desafíos y oportunidades. Revista Complutense de Educación, 1, 173-188.

Sanmartí, N. (2010). Avaluar per aprendre. L’avaluació per millorar els aprenentatges de l’alumnat en el marc del currículum per competències. Barcelona: Departament d’Educació, Generalitat de Catalunya.

Sebastián, E. (1993). L’avaluació de l’educació física en la reforma educativa. Apunts Educació Física i Esports, 31, 17-26.

Sebastiani, E.M., Delgado, M.A. (2009). Identificación y formación de las competencias del profesorado de educación física. Enseñar por competencias en educación física (p. 191-215). Barcelona: Inde.

Torrebadella, X. (2011a). Vicente Naharro y los juegos corporales en la educación física española de la primera mitad del siglo XIX. Ágora para la Educación física, 13, 165-182.

Torrebadella, X. (2011b). Repertorio bibliográfico inédito de la educación física y el deporte en España (1800-1939). Madrid: Fundación Universitaria Española.

Trigo, E. (1994). Aplicación del juego tradicional en el currículum de Educación Física. Barcelona: Paidotribo.

Vera, J.A. (2010). Dilemas en la negociación del currículum con el alumnado a partir de la cesión de responsabilidad de la evaluación en el aula de educación física. Revista de Investigación en Educación, 7, 72-82.

Vera, J.A., Moreno, J.A. (2009). ¿Debemos ceder responsabilidad a los alumnos para que participen en la evaluación en educación física? Tándem. Didáctica de la Educación Física, 29, 91-96.

Zabala. A. (coord.) (2011). Què, quan i com ensenyar les competències bàsiques a primària. Barcelona: Graó.

Zamorano, D. (2011). Contribuciones del Àrea de Educación Física al desarrollo de las competencias o interdisciplinariedad. EmásF, 8, 59-73.
DOI: https://doi.org/10.1344/reire2013.6.2627Copyright (c) 2013 Annabel Becerro-Mina, Xavier Torrebadella-Flix

URL de la llicència: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
RCUB RCUB Declaració ètica Avís Legal Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la Investigació Universitat de Barcelona