Com aplicar un clúster jeràrquic en SPSS

Autors/ores

  • Ruth Vila Baños Universitat de Barcelona
  • María-José Rubio-Hurtado Universitat de Barcelona
  • Vanesa Berlanga-Silvente Universitat de Barcelona
  • Mercedes Torrado-Fonseca Universitat de Barcelona

DOI:

https://doi.org/10.1344/reire2014.7.1717

Paraules clau:

Classificació, Conglomerats, Cluster jeràrquic i aglomeratiu

Resum

L'anàlisi de conglomerats o cluster és una tècnica multivariant que busca agrupar elements o variables tractant d'aconseguir la màxima homogeneïtat en cada grup i la major diferència entre ells, mitjançant una estructura jerarquitzada per poder decidir quin nivell jeràrquic és el més apropiat per establir la classificació. El programa SPSS disposa de tres tipus d'anàlisi de conglomerats: l'anàlisi de conglomerats jeràrquic, bietàpic i de K mitjanes. Aplicarem el mètode jeràrquic com el més idoni per determinar el nombre òptim de conglomerats existent en les dades i el contingut dels mateixos per al nostre cas pràctic.

Referències

Baró, J. y Alemany, R. (2000). Estadística II. Ed. Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya. Barcelona.

Bisquerra, R. (1989). Introducción conceptual al Análisis Multivariable. Un enfoque informático con los paquetes SPSS-X, BMDP, LISREL y SPAD (Vol II). Barcelona: PPU.

Peña Sánchez de Rivera, D. (1987). Estadística. Modelos y Métodos. Volumen 2. Alianza Editorial. Madrid.

Pérez, C. (2009). Técnicas estadísticas multivariantes con SPSS. Madrid: Garceta grupo editorial.

Pérez, C. (2008). Técnicas de análisis multivariante de datos. Aplicaciones con SPSS. Madrid: Pearson Prentice Hall.

Sneath, P.H.A. y Sokal, R.R. (1973). Numerical taxonomy. San Francisco: Freeman.

Sokal, R.R. y Sneath, P.H.A. (1963). Principles of numerical taxonomy. San Francisco: Freeman.

Torrado, M. y Berlanga, V. (2013). Análisis Discriminante mediante SPSS. [En línea] REIRE, Revista d’Innovació i Recerca en Educació, 6 (2), 150-166.

Visauta, B. (2002). Técnicas de análisis multivariante para investigación social y comercial. Madrid: Ra-Ma.

Descàrregues

Publicades

2014-01-10

Com citar

Vila Baños, R., Rubio-Hurtado, M.-J., Berlanga-Silvente, V., & Torrado-Fonseca, M. (2014). Com aplicar un clúster jeràrquic en SPSS. REIRE Revista d’Innovació I Recerca En Educació, 7(1), 113–127. https://doi.org/10.1344/reire2014.7.1717

Número

Secció

Articles metodològics

Articles més llegits del mateix autor/a

1 2 > >>