SIGIQ-UV: Sistema Informàtic de Garantia Interna de Qualitat per als centres i titulacions de la Universitat de València

Autors/ores

  • Juan-Bautista Cabotà-Soro Departament d’Informàtica. Escola Tècnica Superior d’Enginyeria. Universitat de València
  • Francisco Grimaldo-Moreno Departament d’Informàtica. Escola Tècnica Superior d’Enginyeria. Universitat de València
  • Ricardo Ferrís-Castell Departament d’Informàtica. Escola Tècnica Superior d’Enginyeria. Universitat de València
  • Vicente Cerverón-Lleó Departament d’Informàtica. Escola Tècnica Superior d’Enginyeria. Universitat de València

DOI:

https://doi.org/10.1344/reire2015.8.2827

Paraules clau:

Gestió de la qualitat universitària, Gestió de processos de negoci, Codi obert

Resum

Arran de la posada en marxa de l’espai europeu d’educació superior, les universitats espanyoles han dissenyat sistemes de garantia interna de qualitat per als seus centres i les seues titulacions. Aquest article presenta en detall el Sistema Informàtic de Garantia Interna de Qualitat de la Universitat de València (SIGIQ-UV), una eina informàtica de codi obert que integra tecnologies de gestió de processos de negoci amb tecnologies de repositori documental per al seguiment dels procediments de qualitat i l’emmagatzematge de les evidències documentals resultants de la seua execució. L’aproximació modular amb què ha estat desenvolupat garanteix la flexibilitat del sistema, l’estat d’implantació del qual inclou tots els centres i titulacions de grau i màster de la Universitat de València. El SIGIQ-UV ajuda a estructurar el treball d’anàlisi, de planificació i d’avaluació i redueix la sobrecàrrega de treball que suposaria una realització manual dels processos de qualitat per part dels usuaris involucrats.

Referències

Alfresco (2014). Alfresco Document and Enterprise Content Management [Software]. Recuperat de www.alfresco.com

ANECA (2014). Programa AUDIT. Directrices, definición y documentación de sistemas de garantía interna de calidad de la formación universitaria. Recuperat de http://www.aneca.es/Programas/AUDIT/Herramientas-para-la-evaluacion

AuraPortal (2014). AuraPortal Platform. Workflow Software, BPM (Business Process Management) [Software]. Accessible en http://www.auraportal.com

Bhat, R. (2013.). Bonita Open Solution 5.x Essentials. Community Experience Distilled. Packt Publishing, Limited.

BonitaSoft (2014). Open Source Workflow & BPM software [Software]. Recuperat de http://www.bonitasoft.com

Dumas, M., La Rosa, M., Mendling, J., i Reijers, H. A. (2013). Fundamentals of Business Process Management. Springer Verlag. Heidelberg.

EMC (2014). EMC Documentum Solutions [Software]. Recuperat de www.emc.com

Johnson, R. (2002). Expert One-on-One Java EE Design and Development. Wrox Press.

OMG-BPMN (2014). Object Management Group - Business Process Model and Notation. Recuperat de http://www.bpmn.org/

Pérez, F., Camarillo, J., Martos, J., Pérez, D., i Barros, B. (2010). Libro blanco de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en el Sistema Universitario Andaluz. Recuperat de http://libroblancotic.aupa.info

Red Hat (2014). Red Hat Acquires BPM Technology from Polymita. Recuperat de https://www.redhat.com/es/about/press-releases/red-hat-acquires-bpm-technology-from-polymita

Unitat de Qualitat de la Universitat de València (2014). SGIQ. Accessible en http://www.uv.es/uvweb/unitat-qualitat/ca/qualitat-titulacions/graus/sgiq/introduccio-1285883255698.html

Descàrregues

Publicades

2015-07-06

Com citar

Cabotà-Soro, J.-B., Grimaldo-Moreno, F., Ferrís-Castell, R., & Cerverón-Lleó, V. (2015). SIGIQ-UV: Sistema Informàtic de Garantia Interna de Qualitat per als centres i titulacions de la Universitat de València. REIRE Revista d’Innovació I Recerca En Educació, 8(2), 116–128. https://doi.org/10.1344/reire2015.8.2827

Número

Secció

Articles d'innovació