La cultura visual i els petits relats com a desafiaments per a l'educació artística

Autors/ores

  • Rosario García-Huidobro Universidad de Barcelona (UB)
  • Sara-Victoria Carrasco-Segovia Universitat de Barcelona

DOI:

https://doi.org/10.1344/reire2016.9.1911

Paraules clau:

Ensenyament artístic, Desafiaments, Cultura visual, Petits relats

Resum

Les reflexions presentades en aquest article van sorgir a partir del seminari “Diàlegs entre l'educació artística i els desafiaments del segle XXI”, que es va desenvolupar al juliol del 2014 a Santiago de Xile. En aquesta trobada es va dialogar entorn als desafiaments socials, culturals, polítics i econòmics que influeixen i intervenen l'ensenyament de les arts, tant en contextos d'educació formal com no formal. Des d'aquí que les experiències narrades pels i les acadèmiques que van contribuir amb les seves presentacions, ens van portar a rescatar, com a desafiaments crucials per a l'educació artística, l'enfocament de la cultura visual i la noció de petits relats, com a aspectes que considerem rellevants repensar en temps on sorgeixen noves formes de pensar i desitjar el lloc de les arts a l'educació. Per a això, en primer lloc, proposem repensar l'enfocament de la cultura visual i el seu paper en l'ensenyament artístic. Després, recuperar i visibilitzar alguns petits relats que, com altres projectes d'educació artística, promouen altres sabers, relacions pedagògiques i comprensions de les arts a l'educació.

Referències

Barnard, M. (1988). Art, Design and Visual Culture. Londres: Macmillan.

Cinquina, P. (2011). Las nuevas tecnologías en la investigación con los jóvenes. En Hernández, F. (Eds), Investigar con los jóvenes: cuestiones temáticas, metodológicas, éticas y educativas (pp. 153-158). Barcelona: Universitat de Barcelona.

Ellingson, L. y Ellis, C. (2008). Autoethnography as constructionist project. En J. A. Holstein y J. F. Gubrium (Eds.), Handbook of constructionist research (pp. 445-465). Nueva York: Guildford.

Freire, P. (1970). Pedagogía del oprimido. Montevideo: Tierra Nueva.

Freire, P. (2002). Pedagogía de la autonomía. Saberes necesarios para la práctica educativa. Buenos Aires: Sigloveintiuno.

Hernández, F. (2005). ¿De qué hablamos cuando hablamos de cultura visual? EducaÇao & Realidade, 30, 9-34. Recuperado de http://seer.ufrgs.br/index.php/educacaoerealidade/article/view/12413/7343

Hernández, F. (2011). Espigador@s de la Cultura Visual. Barcelona: Octaedro

Hernández, F. y Sancho, J. (2014). Maestros al vaivén. Aprender la profesión docente en el mundo actual. Barcelona: Octaedro.

Luke, C. (2003). Pedagogy, connectivity, multimodality, and interdisciplinarity. Reading research Quarterly, 38, 397-413. Recuperado de http://www.jstor.org/discover/10.2307/4151827?sid=21105254607751&uid=3737952&uid=2&uid=4

McKenzie, J. (2001). Perform or Else: From Discipline to Performance. Londres: Routledge.

Sánchez, A. (s.f). Miradas cruzadas: visualidad, representación, pedagogía, política. Facultat de Belles Arts. Universitat de Barcelona. Articulo no publicado.

Descàrregues

Publicades

2016-01-07

Com citar

García-Huidobro, R., & Carrasco-Segovia, S.-V. (2016). La cultura visual i els petits relats com a desafiaments per a l’educació artística. REIRE Revista d’Innovació I Recerca En Educació, 9(1), 1–10. https://doi.org/10.1344/reire2016.9.1911

Número

Secció

Estudis i tendències