Investigació-acció participativa. El disseny d’un diagnòstic participatiu

Marta Sabariego-Puig, Pilar Folgueiras Bertomeu

Resum


Aquest article se centra en el disseny d’un diagnòstic participatiu dins d’una investigació-acció participativa (IAP). En la primera part es presenten els aspectes teòrics d’aquest enfocament d’investigació orientat al canvi i a la transformació social, i se’n destaquen les característiques bàsiques, els elements clau, el valor de l’equip motor i les fases estructurals per portar a terme una IAP. A la segona, i a tall d’exemple, s’exposa el disseny d’un diagnòstic participatiu en tres instituts d’educació secundària de l’Hospitalet de Llobregat (Barcelona) per contextualitzar el territori i identificar les vies i el grau de participació dels joves. Els aspectes teòrics presentats a la primera part, juntament amb l’exemple pràctic del disseny del diagnòstic participatiu a la segona, ens permeten reflexionar sobre la integració dels tres elements definitoris d’aquesta metodologia: la investigació, l’acció i la participació. Aquest enfocament implica un replantejament epistemològic i metodològic basat en una anàlisi crítica amb la participació activa de la comunitat per estimular la pràctica transformadora i el canvi social.

Paraules clau


Investigació-acció; Joves; Participació; Educació secundària; Diagnòstic

Text complet:

PDF (Español)

Referències


Alberich Mistar, T. (2008). IAP, mapas y redes sociales: desde la investigación a la intervención social. Postularía, 8(1), 131‑151.

Chevalier, J. M., y Buckles, D. J. (2013). Participatory action research. Londres: Routledge.

Folgueiras, P., y Ramirez, C. (2017). Elaboración de técnicas de recogida de información en diseños mixtos. Un ejemplo de estudio en aprendizaje-servicio. REIRE Revista d’Innovació i Recerca en Educació, 10 (2), 64-78. http://doi.org/10.1344/reire2017.10.218069.

Folgueiras, P., y Sabariego, M. (2015). El valor del grupo dentro de una investigación-acción participativa. En AIDIPE (Ed.), Investigar con y para la sociedad, vol. 1 (pp. 51‑62). Cádiz, España: Bubos.

González Mediel, O., Berríos Valenzuela, L., y Vila Fagundes, C. (2015). La investigación-acción cooperativa como vía de formación y transformación curricular: Una experiencia práctica hacia la educación intercultural. Estudios pedagógicos, 41 (2), 71‑85. https://doi.org/10.4067/S0718-07052015000200005

Ivankova, N. V. (2014). Mixed methods applications in action research: From methods to community action. Londres: SAGE Publications.

Marchioni, M. (2001). Comunidad, participación y desarrollo. Madrid: Ed. Popular.

Martí, J. (2000). La investigación-acción participativa. Estructura y fases. La investigación social participativa. En T. Alberich, J. Matí, y T. Villasante (Eds.), Construyendo ciudadanía/1 (pp. 73‑117). España: El Viejo Topo.

Martí, J. (2002). La investigación: acción participativa, estructura y fases. En J. Martí, M. Montañés, y J. Rodríguez-Villasante Prieto (Eds.). La investigación social participativa (pp. 79‑123). Barcelona: El Viejo Topo.

Pateman, C. (1970). Participation and democracy theory. Cambridge: Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9780511720444

Trilla, J., y Novella, A. (2001). Educación y participación social de la infancia. Revista Iberoamericana de Educación, 26, 137‑164.

Villasante, T. R. (1998). Cuatro redes para mejor vivir. Buenos Aires: Lumen.
DOI: https://doi.org/10.1344/reire2018.11.119047Copyright (c) 2017 Pilar Folgueiras-Bertomeu, Marta Sabariego-Puig

Llicència de Creative Commons
Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement 4.0 Internacional de Creative Commons
RCUB revistesub@ub.edu Avís Legal RCUB Universitat de Barcelona