Investigació-acció participativa. El disseny d’un diagnòstic participatiu

Autors/ores

DOI:

https://doi.org/10.1344/reire2018.11.119047

Paraules clau:

Investigació-acció, Joves, Participació, Educació secundària, Diagnòstic

Resum

Aquest article se centra en el disseny d’un diagnòstic participatiu dins d’una investigació-acció participativa (IAP). En la primera part es presenten els aspectes teòrics d’aquest enfocament d’investigació orientat al canvi i a la transformació social, i se’n destaquen les característiques bàsiques, els elements clau, el valor de l’equip motor i les fases estructurals per portar a terme una IAP. A la segona, i a tall d’exemple, s’exposa el disseny d’un diagnòstic participatiu en tres instituts d’educació secundària de l’Hospitalet de Llobregat (Barcelona) per contextualitzar el territori i identificar les vies i el grau de participació dels joves. Els aspectes teòrics presentats a la primera part, juntament amb l’exemple pràctic del disseny del diagnòstic participatiu a la segona, ens permeten reflexionar sobre la integració dels tres elements definitoris d’aquesta metodologia: la investigació, l’acció i la participació. Aquest enfocament implica un replantejament epistemològic i metodològic basat en una anàlisi crítica amb la participació activa de la comunitat per estimular la pràctica transformadora i el canvi social.

Biografies de l'autor/a

Marta Sabariego-Puig, Universitat de Barcelona

Professora Titular d'Universitat. Departament MIDE Facultat d'Educació Universitat de Barcelona

Pilar Folgueiras Bertomeu, Universitat de Barcelona

Departament MIDE Facultat d'Educació Universitat de Barcelona

Referències

Alberich Mistar, T. (2008). IAP, mapas y redes sociales: desde la investigación a la intervención social. Postularía, 8(1), 131‑151.

Chevalier, J. M., y Buckles, D. J. (2013). Participatory action research. Londres: Routledge.

Folgueiras, P., y Ramirez, C. (2017). Elaboración de técnicas de recogida de información en diseños mixtos. Un ejemplo de estudio en aprendizaje-servicio. REIRE Revista d’Innovació i Recerca en Educació, 10 (2), 64-78. http://doi.org/10.1344/reire2017.10.218069.

Folgueiras, P., y Sabariego, M. (2015). El valor del grupo dentro de una investigación-acción participativa. En AIDIPE (Ed.), Investigar con y para la sociedad, vol. 1 (pp. 51‑62). Cádiz, España: Bubos.

González Mediel, O., Berríos Valenzuela, L., y Vila Fagundes, C. (2015). La investigación-acción cooperativa como vía de formación y transformación curricular: Una experiencia práctica hacia la educación intercultural. Estudios pedagógicos, 41 (2), 71‑85. https://doi.org/10.4067/S0718-07052015000200005

Ivankova, N. V. (2014). Mixed methods applications in action research: From methods to community action. Londres: SAGE Publications.

Marchioni, M. (2001). Comunidad, participación y desarrollo. Madrid: Ed. Popular.

Martí, J. (2000). La investigación-acción participativa. Estructura y fases. La investigación social participativa. En T. Alberich, J. Matí, y T. Villasante (Eds.), Construyendo ciudadanía/1 (pp. 73‑117). España: El Viejo Topo.

Martí, J. (2002). La investigación: acción participativa, estructura y fases. En J. Martí, M. Montañés, y J. Rodríguez-Villasante Prieto (Eds.). La investigación social participativa (pp. 79‑123). Barcelona: El Viejo Topo.

Pateman, C. (1970). Participation and democracy theory. Cambridge: Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9780511720444

Trilla, J., y Novella, A. (2001). Educación y participación social de la infancia. Revista Iberoamericana de Educación, 26, 137‑164.

Villasante, T. R. (1998). Cuatro redes para mejor vivir. Buenos Aires: Lumen.

Descàrregues

Publicades

2018-01-08

Com citar

Sabariego-Puig, M., & Folgueiras Bertomeu, P. (2018). Investigació-acció participativa. El disseny d’un diagnòstic participatiu. REIRE Revista d’Innovació I Recerca En Educació, 11(1), 16–25. https://doi.org/10.1344/reire2018.11.119047

Número

Secció

Articles metodològics