Treball en grup, coavaluació i doble correcció d’exercicis com a estratègies per a l’ensenyament de mètodes quantitatius d’investigació en sociologia

Autors/ores

DOI:

https://doi.org/10.1344/reire2018.11.220569

Paraules clau:

Treball en equip, Coavaluació, Doble correcció d’exercicis, Sociologia, Estadística

Resum

INTRODUCCIÓ. La sociologia i l’estadística són part del programa d’estudis de molts graus i màsters, alguns dels quals no focalitzats en mètodes quantitatius d’investigació. És el cas de programes específics de gestió empresarial, en què els mètodes d’investigació quantitatius en sociologia apareixen de forma marginal en una sola assignatura. En aquestes assignatures, convé introduir estratègies docents innovadores que puguin motivar i ajudar l’alumnat en el seu procés d’aprenentatge. MÈTODE. Descrivim la nostra experiència i els resultats d’implementar el treball en grup, la coavaluació i la doble correcció d’exercicis com a estratègies per a l’ensenyament de mètodes quantitatius aplicats a la investigació sociològica en el màster en Direcció d’Entitats Esportives de la Universitat de Barcelona. RESULTATS. Les notes en les activitats de coavaluació individuals estan positivament correlacionades. Aquestes notes permeten discriminar entre alumnes amb un major o menor rendiment, pel fet d’estar positivament correlacionades amb les notes finals. DISCUSSIÓ. Aquestes estratègies han estat sempre ben rebudes pels estudiants i els han ajudat en el seu procés d’aprenentatge. Concloem que la coavaluació pot combinar-se fàcilment amb el treball en grup i que pot ser utilitzada en el nostre context com una activitat individual en comptes de l’examen final.

Biografies de l'autor/a

Ana Maria Pérez-Marín, Universitat de Barcelona

Professora Titular d'Universitat al Departament d'Econometria, Estadística i Economia Aplicada de la UB

Lidia Daza-Pérez, Universitat de Barcelona

Departament of Sociology

Manuela Alcañiz-Zanón, Universitat de Barcelona

Department of Econometrics, Statistics and Applied Economy

Referències

Baepler, P. (2014). It's not about seat time: Blending, flipping, and efficiency in active learning classrooms. Computers and Education, 78, 227–236. https://doi.org/10.1016/j.compedu.2014.06.006

Deslauriers, L., Schelew, E., and Wieman, C. (2011). Improved Learning in a Large-Enrollment Physics Class. Science, 332, 862–864. https://doi.org/10.1126/science.1201783

Dochy, F., Segers, M., and Sluijsmans, D. (1999). The Use of Self-, Peer, and Co-assessment in Higher Education: A Review. Studies in Higher Education, 24 (3), 331–350. https://doi.org/10.1080/03075079912331379935

Gatfield, T. (1999). Examining Student Satisfaction with Group Projects and Peer Assessment. Assessment and Evaluation in Higher Education, 24 (4), 365–377. https://doi.org/10.1080/0260293990240401

Nordberg, D. (2008). Group projects: More learning? Less fair? A conundrum in assessing postgraduate business education. Assessment & Evaluation in Higher Education, 33, 481–492. https://doi.org/10.1080/02602930701698835

Opdecam, E., Everaert, P., and Van Keer, H. (2014). Preferences for Team Learning and Lecture-Based Learning among First-Year Undergraduate Accounting Students. Research in Higher Education, 55, 400–432. https://doi.org/10.1007/s11162-013-9315-6

Paswan, A. K., and Gollakota, K. (2004). Dimensions of Peer Evaluation, Overall Satisfaction, and Overall Evaluation: An Investigation in a Group Task Environment. Journal of Education for Business, 79, (4), 275–231. https://doi.org/10.3200/JOEB.79.4.225-231

Planas, A., Arbat, G., Feliu, L., Fraguell, R. M., Montoro, L., Pujol, J., Roura-Pascual, N., Suñol, J. J., and Zamora, L. M. (2012). Experiencia interdisciplinar de coevaluación: la percepción de los estudiantes de la Universidad de Girona, CIDUI 2012. Retrieved from: http://www.cidui.org/revistacidui/index.php/cidui/article/view/413

Shah, S. Z. A. (2013). The use of group activities in developing personal transferable skills. Innovations in Education and Teaching International, 50, 297–307. https://doi.org/10.1080/14703297.2012.760778

Topping, K. (2009). Peer Assessment. Theory into Practice, 48(1), 20–27. https://doi.org/10.1080/00405840802577569

Van den Berg, I., Admiraal, W., and Pilot, A. (2007). Peer Assessment in University Teaching: Evaluating Seven Course Designs. Assessment & Evaluation in Higher Education, 31(1), 19–36. https://doi.org/10.1080/02602930500262346

Yamarik, S. (2007). Does cooperative learning improve student learning outcomes? Journal of Economic Education, 38, 259-277. Retrieved from: https://www.jstor.org/stable/30042780

Descàrregues

Publicades

2018-07-04

Com citar

Pérez-Marín, A. M., Daza-Pérez, L., & Alcañiz-Zanón, M. (2018). Treball en grup, coavaluació i doble correcció d’exercicis com a estratègies per a l’ensenyament de mètodes quantitatius d’investigació en sociologia. REIRE Revista d’Innovació I Recerca En Educació, 11(2), 126–137. https://doi.org/10.1344/reire2018.11.220569

Número

Secció

Secció especial: I Intl Conf in Experiences in Active Learning in Higher Ed

Articles més llegits del mateix autor/a