Hi ha «brots verds» en la situació de l’educació en el context postpandèmia?

Autors/ores

DOI:

https://doi.org/10.1344/reire2020.13.231547

Paraules clau:

Sistema educatiu, Pandèmia, Transformació, Socioconstructivisme, Connectivisme, COVID-19

Resum

L’actual context de pandèmia pel SARS-CoV-2 i el confinament de la societat deixa l’educació del nostre país en una situació complexa i suggeridora. A partir de les nombroses reflexions que s’han fet sobre aquest tema durant els últims mesos, en aquest article s’intenta analitzar, per una banda, en quin lloc queda el sistema educatiu en la situació de postpandèmia i, per l’altra, quins marcs teòrics poden ser útils per afrontar la seva transformació inevitable per a l’anomenada «nova normalitat». Un cop feta aquesta anàlisi i tenint presents un textos que s’adjunten, s’indiquen cinc reflexions sobre quins temes s’han considerat clau per acompanyar aquesta transformació. Finalment, es posa de relleu el possible nou paper de les escoles com a centres socials amb un pes més gran del procés educatiu en espais digitals, on es posa el treball docent en el centre de l’equació com a motor d’aquest canvi conjuntament amb una transformació social transversal per fer possible un sistema educatiu equitatiu i de qualitat.

Biografia de l'autor/a

Marcel Ruiz-Mejías, Universitat Pompeu Fabra i Escola Pia de Sarrià-Calassanç

Escola Pia de Sarrià-Calassanç

Referències

Anderson, O. R. (2009). Neurocognitive theory and constructivism in science education: A review of neurobiological, cognitive and cultural perspectives. Brunei International Journal of Mathematics and Science Education, 1(1), 1–32.

Álvarez Jiménez, D. (2013). Entornos personales de aprendizaje: del aprendizaje autónomo a la educación edupunk [blog]. Conecta13. https://conecta13.com/reflexiones/entornos-personales-de-aprendizaje-del-aprendizaje-autonomo-a-la-educacion-edupunk/

Bergmann, J., y Sams, A. (2012). Flip your classroom: Reach every student in every class every day. International society for technology in education.

Blakemore, S. J. (2008). The social brain in adolescence. Nature Reviews Neuroscience, 9(4), 267–277. https://doi.org/10.1038/nrn2353

Burnett, S. M. (2010). Substantiating Constructivism from a Brain-based Perspective. International Journal of Interdisciplinary Social Sciences, 5(4). https://doi.org/10.18848/1833-1882/CGP/v05i04/51660

Cohen, M. J. (2020). Does the COVID-19 outbreak mark the onset of a sustainable consumption transition? Sustainability: Science, Practice and Policy, 16(1), 1–3. https://doi.org/10.1080/15487733.2020.1740472

Conradie, P. W. (2014). Supporting self-directed learning by connectivism and personal learning environments. International Journal of Information and Education Technology, 4(3), 254–259. https://doi.org/10.7763/IJIET.2014.V4.408

Dennick, R. (2016). Constructivism: reflections on twenty five years teaching the constructivist approach in medical education. International journal of medical education, 7, 200–205. https://doi.org/10.5116/ijme.5763.de11

Dunbar, R. I. (1998). The social brain hypothesis. Evolutionary Anthropology: Issues, News, and Reviews, 6(5), 178–190. https://doi.org/10.1002/(SICI)1520-6505(1998)6:5<178::AID-EVAN5>3.0.CO;2-8

García Arias, T. (17 de abril de 2020). La falacia de la brecha digital. Magisterio. https://www.magisnet.com/2020/04/la-falacia-de-la-brecha-digital/

Gazzaniga, M. S. (1985). The social brain: Discovering the networks of the mind. Basic Books.

Goldie, J. G. S. (2016). Connectivism: A knowledge learning theory for the digital age? Medical teacher, 38(10), 1064–1069. https://doi.org/10.3109/0142159X.2016.1173661

Horn, M. B., y Staker, H. (2014). Blended: Using disruptive innovation to improve schools. John Wiley & Sons.

Informe GEM (2 de abril de 2020). Covid-19: ¿Dónde está el debate sobre la formación a distancia para maestros? Blog de la Educación Mundial. https://educacionmundialblog.wordpress.com/2020/04/02/covid-19-donde-esta-el-debate-sobre-la-formacion-a-distancia-para-maestros/

Mair, S. (31 de marzo de 2020). How will the coronavirus change the world. BBC. https://www.bbc.com/future/article/20200331-covid-19-how-will-the-coronavirus-change-the-world

Mattar, J. (2018). Constructivism and connectivism in education technology: Active, situated, authentic, experiential, and anchored learning. RIED Revista Iberoamericana de Educación a Distancia, 21(2), 201–217. https://doi.org/10.5944/ried.21.2.20055

Pardo Kuklinski, H., y Cobo, C. (2020). Expandir la universidad más allá de la enseñanza remota de emergencia. Ideas hacia un modelo híbrido post-pandemia. Outliers School. http://outliersschool.net/wp-content/uploads/2020/05/Expandir_la_universidad.pdf

Pasquinelli, E. (11 de septiembre de 2018). Are digital devices altering our brains? Scientific American. https://www.scientificamerican.com/article/are-digital-devices-altering-our-brains/

Quartz, S. R. (1999). The constructivist brain. Trends in Cognitive Sciences, 3(2), 48–57. https://doi.org/10.1016/S1364-6613(98)01270-4

Reese, S. A. (2015). Online learning environments in higher education: Connectivism vs. dissociation. Education and information technologies, 20(3), 579–588. https://doi.org/10.1007/s10639-013-9303-7

Santos Porras, B. (5 de mayo de 2020). Cultivar el pensamiento crítico es más necesario que nunca. Ethic. https://ethic.es/2020/05/coronavirus-necesitamos-pensamiento-critico/

Sanmartí, N. (2010). Avaluar per aprendre. L’avaluació per millorar els aprenentatges de l’alumnat en el marc del currículum per competències. Generalitat de Catalunya. Departament d’Educació. Direcció General de l’Educació Básica i el Batxillerat. http://xtec.gencat.cat/web/.content/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/0024/fc53024f-626e-423b-877a-932148c56075/avaluar_per_aprendre.pdf

Saura, V. (21 de abril de 2020). Que educación y sanidad ganen peso es una de las pocas noticias ilusionantes de esta devastación. El diario de la educación. https://eldiariodelaeducacion.com/2020/04/21/que-educacion-y-sanidad-ganen-peso-es-una-de-las-pocas-noticias-ilusionantes-de-esta-devastacion/

Seale, C. (10 de abril de 2020). The Case For Critical Thinking: The COVID-19 Pandemic And An Urgent Call To Close The Critical Thinking Gap In Education. Forbes. https://www.forbes.com/sites/colinseale/2020/04/10/the-case-for-critical-thinking-the-covid-19-pandemic-and-an-urgent-call-to-close-the-critical-thinking-gap-in-education/#3bf576007b72

Sheninger, E. (10 de mayo de 2020). The Vital Role of Digital Leadership in Transforming Education. Reflections on teaching, learning, and leadership. http://esheninger.blogspot.com/2020/05/the-vital-role-of-digital-leadership-in.html

Siemens, G. (2006). Connectivism: Learning Theory or Pastime of the Self-Amused? [Documento inédito]. https://altamirano.biz/conectivismo.pdf

Vila-Sanjuán, S. (16 de mayo de 2020). José Antonio Marina: “No basta con la experiencia, hay que querer aprender”. La Vanguardia. https://www.lavanguardia.com/cultura/culturas/20200516/481150859185/jose-antonio-marina-ariel-anagrama.html

Descàrregues

Publicades

2020-07-01

Com citar

Ruiz-Mejías, M. (2020). Hi ha «brots verds» en la situació de l’educació en el context postpandèmia?. REIRE Revista d’Innovació I Recerca En Educació, 13(2), 1–9. https://doi.org/10.1344/reire2020.13.231547

Número

Secció

Estudis i tendències