Detalls de secció


Articles de recerca

 
Número Títol
 
Vol. 14, No 1 (2021): (Juliol-Desembre, 2020). Publicació a l'avançada Anàlisi de l’ús de les xarxes socials de les institucions d’educació superior catalanes Resum   PDF (Español)   HTML (Español)   EPUB (Español)
Marc Pérez-Bonaventura, Salomé Tárrega, Jordi Vilajosana
 
Vol. 13, No 2 (2020): (Gener-Juny, 2020) Analítica dels usos digitals i rendiment acadèmic. Un estudi de cas amb estudiants universitaris Resum   PDF (Español)
M. Covadonga de la Iglesia Villasol
 
Vol. 13, No 2 (2020): (Gener-Juny, 2020) Nivell en competències bàsiques dels estudiants del grau de Química de la Universitat de Barcelona. Correspondència amb les qualificacions d’accés i del grau Resum   PDF
Ramon Reigada Sanz, Raimundo Gargallo Gómez, Maria Sarret Pons, Inmaculada Angurell Purroy, Ernesto Nicolás Galindo, Montserrat Corbella Cordomí, Joan-Antoni Farrera Piñol
 
Vol. 13, No 2 (2020): (Gener-Juny, 2020) Professorat novell a les universitats catalanes: anàlisi dels seus programes formatius Resum   PDF (Español)
Gabriel Hervas, José Luis Medina
 
Vol. 13, No 1 (2020): (juliol-desembre 2019) SIHEM-UB: inventari d’habilitats de gestió en educació superior Resum   PDF (English)
Maribel Peró-Cebollero, Joan Guàrdia-Olmos, Juan-Antonio Amador-Campos, Antonio Solanas-Peréz, Maria Carbó-Carreté, David Leiva-Ureña, Rumen Manolov, Sònia Benítez-Borrego
 
Vol. 13, No 1 (2020): (juliol-desembre 2019) Integració de les TIC en els processos d’ensenyament-aprenentatge a la Facultat de Filosofia, Lletres i Ciències de l’Educació de la Universitat Central de l’Equador Resum   PDF (Español)
Byron Chasi-Solórzano
 
Vol. 13, No 1 (2020): (juliol-desembre 2019) Emocions acadèmiques i validació emocional com a factors motivadors i desmotivadors en l’ensenyament d’anglès Resum   PDF (English)
Flora Komlosi-Ferdinand
 
Vol. 12, No 2 (2019): (Gener–Juny, 2019) El disseny i el judici d’ítems en proves estandarditzades d’accés a estudis superiors per a persones amb discapacitat visual: dimensions analítiques d’un model teòric d’ajustos raonables Resum   PDF (Español)
Mónica Arias-Monge
 
Vol. 12, No 2 (2019): (Gener–Juny, 2019) Validació preliminar de l’escala d’autoeficàcia estadística en estudiants del grau de Medicina espanyols: anàlisi factorial confirmatòria Resum   PDF (Español)
Javier Santabárbara, Raúl López-Antón
 
Vol. 12, No 2 (2019): (Gener–Juny, 2019) Els estils d’aprenentatge segons Honey i Mumford i la seva relació amb les estratègies didàctiques per a les matemàtiques Resum   PDF (Español)
Angel Montaluisa-Vivas, Edgar Salas-Jaramillo, Luis Garcés-Cobos
 
Vol. 12, No 2 (2019): (Gener–Juny, 2019) La competència de treball en equip: una experiència d’implementació i avaluació en un context universitari Resum   PDF (Español)
Ana Collado Sevilla, Sandra Fachelli
 
Vol. 12, No 2 (2019): (Gener–Juny, 2019) «No recordo que a l’escola em parlessin sobre pluralitat lingüística». Un estudi qualitatiu sobre les actituds cap a la llengua minoritzada dels mestres altoaragonesos en formació Resum   PDF (Español)
Iris Campos Bandrés
 
Vol. 12, No 2 (2019): (Gener–Juny, 2019) Docència compartida en la formació inicial del professorat: potencialitats i dificultats des d’estudiants i professors Resum   PDF (Español)
David Duran Gisbert, Marta Flores Coll, Oscar Mas Torelló, Josep Maria Sanahuja Gavaldà
 
Vol. 12, No 1 (2019): (juliol-desembre, 2018) Disseny, aplicació i avaluació d’un programa d’educació emocional a través de la música en 4t d’educació primària Resum   PDF
José Pastor Arnau
 
Vol. 12, No 1 (2019): (juliol-desembre, 2018) Factors socials relacionats amb habilitats de lideratge i assoliment educatiu en directors d’escoles primàries Resum   PDF (English)
Maricela Guzmán Cáceres
 
Vol. 12, No 1 (2019): (juliol-desembre, 2018) Rúbriques i feedback a classe en un curs amb contingut estadístic en educació superior Resum   PDF (English)
Roser Bono, María Núñez-Peña
 
Vol. 11, No 2 (2018): (gener-juny, 2018) Agrupacions musicals juvenils: models funcionals per a la motivació acadèmica dels adolescents Resum   PDF (Español)
Salvador Oriola Requena, Gemma Filella Guiu, Josep Gustems Carnicer
 
Vol. 10, No 2 (2017): (gener-juny, 2017) El desembarcament de Colom a San Salvador. Anàlisi de les narracions de l'alumnat espanyol de 10-11 anys en termes de perspectiva històrica Resum   PDF (Español)
Pablo Calderón-López, Laura Arias-Ferrer
 
Vol. 10, No 2 (2017): (gener-juny, 2017) Narrativa d’una víctima d’assetjament cibernètic: una mirada des de l’enfocament ecològic d’Urie Bronfenbrenner Resum   PDF (Español)
Marianela Reinoza-Dugarte, María Escobar-Domínguez
 
Vol. 10, No 1 (2017): (juliol-desembre, 2016) Experiències de coneixement i formació inicial en educació física. El cas de la delegació General Manuel Belgrano de la Universitat Nacional de Luján Resum   PDF (Español)
Mariel Ruiz, Analía Ortiz, Sara Ortiz-López
 
Vol. 10, No 1 (2017): (juliol-desembre, 2016) Avaluació de competències professionalitzadores en els estudis de grau de comunicació audiovisual Resum   PDF (Español)
Marina Romeo, Montserrat Yepes-Baldó, Silvia Burset Burillo, Vicenta González, Lydia Sánchez, Andrés Besolí, Josep Gustems Carnicer
 
Vol. 10, No 1 (2017): (juliol-desembre, 2016) El capital social dels estudiants del darrer curs de Magisteri. Una aproximació a les seves xarxes socials en el marc de la facultat Resum   PDF
Mireia Civís, Susana López, Jordi Díaz-Gibson
 
Vol. 9, No 2 (2016): (Gener-Juny 2016) La funció docent en les pràctiques externes. Una anàlisi de les percepcions dels agents implicats per a la millora del model Resum   PDF (Español)
Ana M. (Ana María) Novella Cámara, Marta Venceslao, Anna Forés Miravalles
 
Vol. 9, No 2 (2016): (Gener-Juny 2016) Aproximació a les fortaleses de caràcter en els estudiants d’Educació Social. Perfil d’una mostra Resum   PDF (Español)
Diego Calderón, Anna Forés Miravalles, Josep Gustems Carnicer
 
Vol. 9, No 2 (2016): (Gener-Juny 2016) Validació d’un instrument en espanyol per la mesura d’habilitats parentals promogudes en una intervenció d’educació parental Resum   PDF (Español)
Noelia Vázquez, Pilar Ramos, Lucía Artazcoz, Ma. Cruz Molina Garuz
 
Vol. 9, No 1 (2016): (Juliol-Desembre, 2015) Instagram: una experiència de telecol·laboració australianocatalana Resum   PDF
Andreu Pedró-García
 
Vol. 9, No 1 (2016): (Juliol-Desembre, 2015) Treballar i avaluar per competències en Ciències Socials en els centres d'Educació Secundària: realitat i problemàtica a la Regió de Múrcia Resum   PDF (Español)
María-Begoña Alfageme-González, Alejandro Egea-Vivancos
 
Vol. 9, No 1 (2016): (Juliol-Desembre, 2015) La irrupció del màrqueting com a estratègia per capturar estudiants: publicitat i divulgació medial a l'educació superior xilena Resum   PDF (Español)
Carlos-H. Wörner, Pedro Santander, Leticia Arancibia
 
Vol. 8, No 2: (Gener-Juny, 2015) Miyamoto sensei, una mestra japonesa al Brasil. Una antropologia de l’educació i l’etnicitat cultural Resum   PDF
Maria-Vicenta Haro-Matas
 
Vol. 8, No 2: (Gener-Juny, 2015) La pràctica de l’estudiant al blended learning: una observació sistèmica Resum   PDF (Español)
Claudia Islas-Torres
 
Vol. 8, No 2: (Gener-Juny, 2015) Anàlisi i classificació dels jocs de la infància de Joan Amades en funció de la seva lògica interna i del gènere dels practicants (1674-1947) Resum   PDF
Jordi Brasó-Rius, Xavier Torrebadella-Flix
 
Vol. 8, No 1: (juliol-desembre, 2014) El sistema educatiu xilè i el fracàs del paradigma neoliberal Resum   PDF (Español)
José-Miguel Zúñiga-Peña
 
Vol. 8, No 1: (juliol-desembre, 2014) Universitat, coneixement i transmissió. Un estudi centrat en biografies de professors de carreres humanístiques i científiques Resum   PDF (Español)
María-Paula Pierella
 
Vol. 7, No 2 Què s'ha fet sobre les tic en educació superior i sobre la relació joves i tic? Revisió de investigacions realitzades a Amèrica, Europa i Asia Resum   PDF (Español)
Glenis-Bibiana Alvarez-Quiroz, Claudia-del-Pilar Vélez-de-la-Calle
 
Vol. 7, No 2 Necessitats educatives per promoure la salut afectiva i sexual en joves en risc social Resum   PDF (Español)
Ainoa Mateos, M.Àngels Balsells, Ma. Cruz Molina Garuz, Núria Fuentes-Peláez, Crescencia Pastor-Vicente, Pere Amorós-Martí
 
Vol. 7, No 1 Els llibres de text transmeten el valor de la igualtat des de la perspectiva de gènere? estudi del llenguatge icònic de dues editorials Resum   PDF (Español)
Carolina Hamodi
 
Vol. 7, No 1 El perfil de l’emprenedor social de l’estudiantat dels Graus d’Educació Social, Pedagogia i Treball Social a la Universitat de Barcelona Resum   PDF (Español)
Olga Cabrera-Santacana, Rosa-Maria Alegre-Beneria, Carlos Sánchez-Valverde-Visus, Eneida Alaiz-Chueca, Alejandra Montané Lopez
 
Vol.: 5 Núm.: 1 Les diplomades i els diplomats en Educació Social a la Universitat de Barcelona: més d’una dècada de trajectòria en el mercat laboral Resum   PDF
Montserrat Freixa-Niella, Mercedes Torrado-Fonseca, Immaculada Dorio-Alcaraz, Elisabeth Pelfort-Homs
 
Vol.: 5 Núm.: 1 Travessa per la docència universitària: reflexions sobre el fonament de l'acció educativa Resum   PDF (Español)
Mónica Arias-Monge
 
Vol.: 4 Núm.: 2 Una recerca acció per desenvolupar la capacitat crítica i autocrítica dels estudiants en diversos ensenyaments de la Universitat de Barcelona Resum   PDF
María-del-Mar Prats, Lorena Cruz, Ana-B. Fernández, Jordi Galimany, Josep-Maria Batista, Oscar Núñez Burcio
 
Vol.: 4 Núm.: 2 Titulats en Mestre d’Educació Musical a la Universitat de Barcelona dels cursos 2005 a 2008: estudi d'inserció laboral Resum   PDF
Eugènia Arús, Olga González Mediel, Susana Tapia, M.-J. Fernández, Laia Cladellas, Josep Gustems Carnicer
 
Vol.: 4 Núm.: 2 El disseny d’uns quaderns de Pràcticum des de la millora docent i el treball coresponsable per a la transferència de competències i el desenvolupament professional Resum   PDF
Ana M. (Ana María) Novella Cámara, Anna Forés Miravalles, Núria Fuentes-Peláez
 
Vol.: 4 Núm.: 2 Protocol per a la implantació d’eines didàctiques virtuals: competències i habilitats adquirides pels estudiants Resum   PDF
Laura Guitart Tarrés, Paloma Miravitlles Matamoros, Ana Núñez Carballosa, Mercè Bernardo Vilamitjana, Fariza Achcaoucaou, José Ma. (José María) Castán Farrero, Jaume Valls Pasola, José López
 
Vol.: 4 Núm.: 1 Aproximació qualitativa a la valoració i l’ús de recursos i estratègies didàctics en la docència de l’Estadística en Psicologia Resum   PDF (Español)
María-Jesús Carrera-Fernández, Amàlia Gordóvil-Merino, Jaume Turbany-Oset, Montserrat Freixa-Blanxart, Joan Guàrdia-Olmos, Maribel Peró
 
Vol.: 4 Núm.: 1 Implementació d’estratègies per a la pràctica reflexiva en la formació inicial i permanent dels mestres Resum   PDF
Begoña Piqué-Simón
 
Vol.: 3 Núm.: 2 La percepció de l’alumnat sobre la freqüència d’avaluació Resum   PDF (Español)
Otilia Clipa, Nicoleta Duta
 
Vol.: 3 Núm.: 2 Estudi de l'abandonament a les universitats públiques catalanes. L'anàlisi de dues cohorts de la base de dades UNEIX Resum   PDF
Pilar Figuera Gazo, Ma. Del Pilar (María del Pilar) Aparicio Chueca, María-Luisa Rodríguez, Natalia Jaría Chacón, Ernest Pons Fanals, Màrius Domínguez-Amorós, Immaculada Dorio-Alcaraz, Montserrat Freixa-Niella, Mercedes Torrado-Fonseca, Xavier Triadó i Ivern
 
Vol.: 3 Núm.: 2 L’ensenyament de la Toxicologia a Farmàcia: Els seminaris com una eina per a l’avaluació continuada Resum   PDF (Español)
Marta Barenys-Espadaler, Núria Boix-Sabrià, Jesús Gómez-Catalán, Joan Llobet Mallafré, María-Esther Piqué-Benages, Miguel Rodamilans-Pérez, Elisabet Teixidó-Condomines
 
Vol.: 3 Núm.: 1 Components del procés interactiu que afavoreixen la formació de l'alumnat a l'educació secundària obligatòria Resum   PDF
Núria Giné, Begoña Piqué-Simón
 
Vol.: 3 Núm.: 1 L'avaluació de les competències transversals a l'ensenyament universitari Resum   PDF
Nati Cabrera-Lanzo, Francesc Martínez-Olmo
 
1 - 50 de 73 elements 1 2 > >> 
RCUBRCUBDeclaraci ticaAvs LegalCentre de Recursos per a l'Aprenentatge i la InvestigaciUniversitat de Barcelona