Detalls de secció


Articles metodològics

 
Número Títol
 
Vol. 13, No 2 (2020): (Gener-Juny, 2020) Calcular la fiabilitat d’un qüestionari o escala mitjançant l’SPSS: el coeficient alfa de Cronbach Resum   PDF (Español)
Julio Rodríguez-Rodríguez, Mercedes Reguant-Álvarez
 
Vol. 12, No 2 (2019): (Gener–Juny, 2019) Anàlisi de regressió lineal múltiple amb SPSS: un exemple pràctic Resum   PDF (Español)
Ruth Vilà Baños, Mercedes Torrado-Fonseca, Mercedes Reguant Alvarez
 
Vol. 12, No 2 (2019): (Gener–Juny, 2019) Com dur a terme i interpretar una anàlisi factorial exploratòria utilitzant SPSS Resum   PDF (Español)
Mercedes López-Aguado, Lourdes Gutiérrez-Provecho
 
Vol. 12, No 2 (2019): (Gener–Juny, 2019) Càlcul de l’interval de confiança per als coeficients de correlació mitjançant sintaxi en SPSS Resum   PDF (Español)
Javier Santabárbara
 
Vol. 12, No 1 (2019): (juliol-desembre, 2018) L’anàlisi de moderació en l’àmbit socioeducatiu mitjançant la macro Process en SPSS Statistics Resum   PDF (Español)
Héctor Galindo-Domínguez
 
Vol. 12, No 1 (2019): (juliol-desembre, 2018) Model d’equacions estructurals amb AMOS per contrastar hipòtesis de mediació Resum   PDF (Español)
Sandra Castro-González
 
Vol. 11, No 2 (2018): (gener-juny, 2018) La relació entre dues variables segons l’escala de mesurament amb SPSS Resum   PDF (Español)
Mercedes Reguant Alvarez, Ruth Vilà Baños, Mercedes Torrado-Fonseca
 
Vol. 11, No 1 (2018): (juliol-desembre, 2017) Models lineals multinivell en SPSS i la seva aplicació en investigació educativa Resum   PDF (Español)
Tatiana Iñiguez Berrozpe, Francesco Marcaletti
 
Vol. 11, No 1 (2018): (juliol-desembre, 2017) Investigació-acció participativa. El disseny d’un diagnòstic participatiu Resum   PDF (Español)
Marta Sabariego-Puig, Pilar Folgueiras Bertomeu
 
Vol. 11, No 1 (2018): (juliol-desembre, 2017) Anàlisi de classificació amb variable «criteri» a SPAD Resum   PDF (Español)
Angelina Sánchez Martí, Antoni Ruiz-Bueno
 
Vol. 10, No 2 (2017): (gener-juny, 2017) L’anàlisi de mediació a través de la macro/interfície Process per a SPSS Resum   PDF (Español)
Juan José Fernández Muñoz, Juan Manuel García Gónzalez
 
Vol. 10, No 2 (2017): (gener-juny, 2017) Elaboració de tècniques de recollida d’informació en dissenys mixtos. Un exemple d’estudi en aprenentatge servei Resum   PDF (Español)
Pilar Folgueiras Bertomeu, Chenda Ramirez
 
Vol. 10, No 1 (2017): (juliol-desembre, 2016) L’anàlisi de conglomerats bietàpic o en dues fases amb SPSS Resum   PDF (Español)
Maria-José Rubio-Hurtado, Ruth Vilà Baños
 
Vol. 9, No 1 (2016): (Juliol-Desembre, 2015) El mètode Delphi Resum   PDF (Español)
Mercedes Reguant Álvarez, Mercedes Torrado-Fonseca
 
Vol. 8, No 2: (Gener-Juny, 2015) Les escales de Likert poden augmentar en sensibilitat? Resum   PDF (Español)
Rafel Bisquerra Alzina, Núria Pérez-Escoda
 
Vol. 7, No 2 Com obtenir un Model de Regressió Logística Binària amb SPSS Resum   PDF (Español)
Vanesa Berlanga-Silvente, Ruth Vilà Baños
 
Vol. 7, No 2 L’anàlisi qualitativa de dades amb ATLAS.ti Resum   PDF (Español)
Marta Sabariego-Puig, Ruth Vilà Baños, Maria-Paz Sandín-Esteban
 
Vol. 7, No 1 Com aplicar un clúster jeràrquic en SPSS Resum   PDF (Español)
Ruth Vila Baños, María-José Rubio-Hurtado, Vanesa Berlanga-Silvente, Mercedes Torrado-Fonseca
 
Vol.: 4 Núm.: 2 Tècniques i instruments d'avaluació: una proposta de classificació Resum   PDF (Español)
Flor Cabrera
 
Vol.: 2 Núm.: 2 Método de encuesta: construcción de cuestionarios, pautas y sugerencias Resum   PDF (Español)
Antoni Ruiz-Bueno
 
Vol.: 1 Núm.: 1 La mostra: alguns elements per a la seva confecció Resum   PDF (Español)
Antoni Ruiz-Bueno
 
Vol. 5, No 2 Classificació de proves no paramètriques. Com aplicar-les en SPSS Resum   PDF (Español)
Vanesa Berlanga-Silvente, María-José Rubio-Hurtado
 
Vol. 6, No 1 Com aplicar arbres de decisió en SPSS Resum   PDF (Español)
Vanesa Berlanga-Silvente, María-José Rubio-Hurtado, Ruth Vilà Baños
 
Vol. 6, No 2 Anàlisi discriminant mitjançant SPSS Resum   PDF (Español)
Mercedes Torrado-Fonseca, Vanesa Berlanga-Silvente
 
Vol. 8, No 1: (juliol-desembre, 2014) Com aplicar l’anàlisi narrativa temàtica a l’anàlisi de narratives escrites en entorns online Resum   PDF (Español)
Lissette Fernández-Núñez
 
Vol. 9, No 2 (2016): (Gener-Juny 2016) El mètode històric aplicat a la recerca educativa Resum   PDF (English)   PDF (Español)
Isidora Sáez-Rosenkranz
 
Vol. 5, No 2 Com aplicar les proves paramètriques bivariades t de Student i ANOVA en SPSS. Cas pràctic Resum   PDF (Español)
María-José Rubio-Hurtado, Vanesa Berlanga-Silvente
 
1 - 27 de 27 elements
RCUBRCUBDeclaraci ticaAvs LegalCentre de Recursos per a l'Aprenentatge i la InvestigaciUniversitat de Barcelona