[1]
Pierella, M.-P. 2014. Universitat, coneixement i transmissió. Un estudi centrat en biografies de professors de carreres humanístiques i científiques. REIRE Revista d’Innovació i Recerca en Educació. 8, 1 (Dec. 2014), 31–49. DOI:https://doi.org/10.1344/reire2015.8.1813.