[1]
Lugo-Villaseñor, E. and León-Hernández, V.-A. 2015. Pràctiques tutorials i autoaprenentatge en una universitat pública mexicana. REIRE Revista d’Innovació i Recerca en Educació. 8, 2 (Jul. 2015), 284–311. DOI:https://doi.org/10.1344/reire2015.8.28221.