[1]
Biglia, B. and Vergés-Bosch, N. 2016. Qüestionant la perspectiva de gènere en la recerca. REIRE Revista d’Innovació i Recerca en Educació. 9, 2 (Jun. 2016), 12–29. DOI:https://doi.org/10.1344/reire2016.9.2922.