[1]
Novella Cámara, A.M. (Ana M., Venceslao, M. and Forés Miravalles, A. 2016. La funció docent en les pràctiques externes. Una anàlisi de les percepcions dels agents implicats per a la millora del model. REIRE Revista d’Innovació i Recerca en Educació. 9, 2 (Jun. 2016), 65–81. DOI:https://doi.org/10.1344/reire2016.9.2925.