[1]
Imbernón, F. 2009. La investigació sobre i amb el professorat. La repercussió en la formació del professorat. Com s’investiga?. REIRE Revista d’Innovació i Recerca en Educació. 2, 2 (May 2009), 1–9. DOI:https://doi.org/10.1344/reire2009.2.2221.