[1]
Mauri, T., Colomina-Álvarez, R., Martínez-Taberner, C. and Rieradevall-Sant, M. 2009. L’adquisició de les competències d’autoregulació. Anàlisi de la seva concepció i el seu aprenentatge en diferents estudis universitaris. REIRE Revista d’Innovació i Recerca en Educació. 2, 2 (May 2009), 33–60. DOI:https://doi.org/10.1344/reire2009.2.2223.