[1]
López-Aguado, M. and Gutiérrez-Provecho, L. 2019. Com dur a terme i interpretar una anàlisi factorial exploratòria utilitzant SPSS. REIRE Revista d’Innovació i Recerca en Educació. 12, 2 (Jul. 2019), 1–14. DOI:https://doi.org/10.1344/reire2019.12.227057.