[1]
Campos Bandrés, I.O. 2019. «No recordo que a l’escola em parlessin sobre pluralitat lingüística». Un estudi qualitatiu sobre les actituds cap a la llengua minoritzada dels mestres altoaragonesos en formació. REIRE Revista d’Innovació i Recerca en Educació. 12, 2 (Jul. 2019), 1–24. DOI:https://doi.org/10.1344/reire2019.12.227310.