[1]
Santabárbara, J. 2021. Càlcul de la mida de mostra necessària per estimar el coeficient de correlació de Pearson mitjançant sintaxi en SPSS. REIRE Revista d’Innovació i Recerca en Educació. 14, 1 (Jan. 2021), 1–7. DOI:https://doi.org/10.1344/reire2021.14.132565.