[1]
Costa, C. 2012. Conferència: Metodologies innovadores: creant contextos d’aprenentatge significatiu. REIRE Revista d’Innovació i Recerca en Educació. 5, 2 (Jul. 2012). DOI:https://doi.org/10.1344/reire2012.5.2522.