[1]
Rodríguez-Izquierdo, J., Blasco-Magraner, J.-S. and Botella-Nicolás, A.-M. 2023. Implementació de competències clau a l’aula de clarinet dels ensenyaments professionals de música. REIRE Revista d’Innovació i Recerca en Educació. 17, 1 (Dec. 2023), 1–16. DOI:https://doi.org/10.1344/reire.42928.