[1]
Planell-Molist, J. and Sanahuja-Ribés, A. 2023. Temàtiques tractades en els treballs de final de grau del grau en Mestre o Mestra d’Educació Infantil de la Universitat Jaume I: una mirada des de l’educació inclusiva. REIRE Revista d’Innovació i Recerca en Educació. 17, 1 (Dec. 2023), 1–17. DOI:https://doi.org/10.1344/reire.43639.