[1]
Giner, A., Monferrer-Troncho, X. and Vanrell-Moreno, C. 2013. El centre orientador. Del present al futur. REIRE Revista d’Innovació i Recerca en Educació. 6, 2 (Jul. 2013), 119–131. DOI:https://doi.org/10.1344/reire2013.6.2628.