(1)
Pierella, M.-P. Universitat, Coneixement I transmissió. Un Estudi Centrat En Biografies De Professors De Carreres humanístiques I científiques. REIRE 2014, 8, 31–49.