(1)
Brasó-Rius, J.; Torrebadella-Flix, X. Anàlisi I Classificació Dels Jocs De La infància De Joan Amades En Funció De La Seva lògica Interna I Del gènere Dels Practicants (1674-1947). REIRE 2015, 8, 18–42.