(1)
Aberasturi-Apraiz, E. Revisar El Sistema d’avaluació Des d’una Identitat contemporània. REIRE 2015, 8, 196–204.